Списък на файловете в пакета lcl-utils в squeeze, архитектура amd64

/etc/lazarus/environmentoptions.xml
/etc/lazarus/helpoptions.xml
/usr/bin/lazbuild
/usr/bin/lazres
/usr/bin/lrstolfm
/usr/bin/svn2revisioninc
/usr/bin/updatepofiles
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/lazbuild
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/apiwizz/apiwizard.o
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/apiwizz/apiwizard.ppu
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/apiwizz/apiwizz.o
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/lazres
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/lazres.o
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/lrstolfm
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/lrstolfm.o
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/svn2revisioninc
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/svn2revisioninc.o
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/updatepofiles
/usr/lib/lazarus/0.9.28.2/tools/updatepofiles.o
/usr/share/doc/lcl-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lcl-utils/copyright
/usr/share/lintian/overrides/lcl-utils
/usr/share/man/man1/lazbuild.1.gz
/usr/share/man/man1/lazres.1.gz
/usr/share/man/man1/lrstolfm.1.gz
/usr/share/man/man1/svn2revisioninc.1.gz
/usr/share/man/man1/updatepofiles.1.gz