Списък на файловете в пакета keylaunch в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/keylaunch
/usr/share/doc/keylaunch/README
/usr/share/doc/keylaunch/changelog.gz
/usr/share/doc/keylaunch/copyright
/usr/share/doc/keylaunch/example_rc
/usr/share/man/man1/keylaunch.1.gz