Списък на файловете в пакета john в squeeze, архитектура amd64

/etc/cron.d/john
/etc/john/john-mail.conf
/etc/john/john-mail.msg
/etc/john/john.conf
/usr/sbin/john
/usr/sbin/mailer
/usr/sbin/unafs
/usr/sbin/unique
/usr/sbin/unshadow
/usr/share/doc/john/CONFIG.gz
/usr/share/doc/john/CONFIG.mailer
/usr/share/doc/john/CREDITS
/usr/share/doc/john/EXAMPLES.gz
/usr/share/doc/john/EXTERNAL
/usr/share/doc/john/FAQ.gz
/usr/share/doc/john/HDAA_README
/usr/share/doc/john/MODES.gz
/usr/share/doc/john/OPTIONS.gz
/usr/share/doc/john/README.gz
/usr/share/doc/john/README.wordlists
/usr/share/doc/john/RULES.gz
/usr/share/doc/john/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/john/changelog.gz
/usr/share/doc/john/copyright
/usr/share/doc/john/examples/ldap-extract
/usr/share/john/cronjob
/usr/share/lintian/overrides/john
/usr/share/man/man8/john.8.gz
/usr/share/man/man8/mailer.8.gz
/usr/share/man/man8/unafs.8.gz
/usr/share/man/man8/unique.8.gz
/usr/share/man/man8/unshadow.8.gz