Списък на файловете в пакета gcc-4.4-multilib в squeeze, архитектура amd64

/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/crtbegin.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/crtbeginS.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/crtbeginT.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/crtend.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/crtendS.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/crtfastmath.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/crtprec32.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/crtprec64.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/crtprec80.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/libgcc.a
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/libgcc_eh.a
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/libgcc_s.so
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/libgcov.a
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/libgomp.a
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/libgomp.so
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/32/libssp_nonshared.a
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.4/libgcc_s_32.so
/usr/share/doc/gcc-4.4-multilib