Списък на файловете в пакета epiphany-browser в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/epiphany
/usr/bin/epiphany-browser
/usr/lib/girepository-1.0/Epiphany-2.29.typelib
/usr/share/bug/epiphany-browser/control
/usr/share/doc/epiphany-browser/README.Debian
/usr/share/doc/epiphany-browser/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/epiphany-browser/changelog.gz
/usr/share/doc/epiphany-browser/copyright
/usr/share/man/man1/epiphany.1.gz
/usr/share/menu/epiphany-browser