всички настройки
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]

Виртуален пакет: docbook-xsl-doc

Пакети, предлагащи docbook-xsl-doc

docbook-xsl-doc-html
stylesheets for processing DocBook XML files (HTML documentation)
docbook-xsl-doc-pdf
stylesheets for processing DocBook XML files (PDF documentation)
docbook-xsl-doc-text
stylesheets for processing DocBook XML files (ASCII documentation)