Списък на файловете в пакета chicken-bin в squeeze, архитектура amd64

/usr/bin/chicken
/usr/bin/chicken-bug
/usr/bin/chicken-install
/usr/bin/chicken-profile
/usr/bin/chicken-status
/usr/bin/chicken-uninstall
/usr/bin/csc
/usr/bin/csi
/usr/share/doc/chicken-bin/NEWS.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/README.Debian
/usr/share/doc/chicken-bin/README.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/copyright
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Accessing external objects.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Acknowledgements.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Basic mode of operation
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Bibliography
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Bugs and limitations
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/C interface.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Callbacks.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Data representation.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Declarations.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Deployment.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Deviations from the standard
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Embedding.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Extensions to the standard.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Extensions.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Foreign type specifiers.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Getting started.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Interface to external functions and variables
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Locations
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Modules and macros.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Non-standard macros and special forms.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Non-standard read syntax
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Other support procedures
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Parameters.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Supported language
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/The R5RS standard.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/The User's Manual
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit data-structures.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit eval.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit expand
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit extras.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit files.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit library.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit lolevel.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit ports.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit posix.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit regex.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit srfi-1.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit srfi-13.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit srfi-14.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit srfi-18.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit srfi-4.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit srfi-69.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit tcp.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Unit utils
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Using the compiler.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/Using the interpreter.gz
/usr/share/doc/chicken-bin/manual/faq.gz
/usr/share/man/man1/chicken-bug.1.gz
/usr/share/man/man1/chicken-install.1.gz
/usr/share/man/man1/chicken-profile.1.gz
/usr/share/man/man1/chicken-status.1.gz
/usr/share/man/man1/chicken-uninstall.1.gz
/usr/share/man/man1/chicken.1.gz
/usr/share/man/man1/csc.1.gz
/usr/share/man/man1/csi.1.gz
/var/lib/chicken/5/chicken.import.so
/var/lib/chicken/5/csi.import.so
/var/lib/chicken/5/data-structures.import.so
/var/lib/chicken/5/extras.import.so
/var/lib/chicken/5/files.import.so
/var/lib/chicken/5/foreign.import.so
/var/lib/chicken/5/irregex.import.so
/var/lib/chicken/5/lolevel.import.so
/var/lib/chicken/5/ports.import.so
/var/lib/chicken/5/posix.import.so
/var/lib/chicken/5/regex.import.so
/var/lib/chicken/5/scheme.import.so
/var/lib/chicken/5/setup-api.import.so
/var/lib/chicken/5/setup-api.so
/var/lib/chicken/5/setup-download.import.so
/var/lib/chicken/5/setup-download.so
/var/lib/chicken/5/srfi-1.import.so
/var/lib/chicken/5/srfi-13.import.so
/var/lib/chicken/5/srfi-14.import.so
/var/lib/chicken/5/srfi-18.import.so
/var/lib/chicken/5/srfi-4.import.so
/var/lib/chicken/5/srfi-69.import.so
/var/lib/chicken/5/tcp.import.so
/var/lib/chicken/5/types.db
/var/lib/chicken/5/utils.import.so