Списък на файловете в пакета bluez в squeeze, архитектура amd64

/etc/bluetooth/audio.conf
/etc/bluetooth/input.conf
/etc/bluetooth/main.conf
/etc/bluetooth/network.conf
/etc/bluetooth/rfcomm.conf
/etc/bluetooth/serial.conf
/etc/dbus-1/system.d/bluetooth.conf
/etc/default/bluetooth
/etc/init.d/bluetooth
/lib/udev/bluez
/lib/udev/rules.d/62-bluez-hid2hci.rules
/usr/bin/bluetooth-agent
/usr/bin/ciptool
/usr/bin/dfutool
/usr/bin/hcitool
/usr/bin/l2ping
/usr/bin/l2test
/usr/bin/rctest
/usr/bin/rfcomm
/usr/bin/sdptool
/usr/lib/bluetooth/plugins/netlink.so
/usr/sbin/bccmd
/usr/sbin/bluetoothd
/usr/sbin/hciattach
/usr/sbin/hciconfig
/usr/sbin/hciemu
/usr/sbin/hcitrace
/usr/sbin/hid2hci
/usr/share/doc/bluez/AUTHORS
/usr/share/doc/bluez/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/bluez/README
/usr/share/doc/bluez/README.Debian.gz
/usr/share/doc/bluez/adapter-api.txt.gz
/usr/share/doc/bluez/agent-api.txt
/usr/share/doc/bluez/audio-api.txt.gz
/usr/share/doc/bluez/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bluez/changelog.gz
/usr/share/doc/bluez/control-api.txt
/usr/share/doc/bluez/copyright
/usr/share/doc/bluez/device-api.txt.gz
/usr/share/doc/bluez/examples/README
/usr/share/doc/bluez/examples/list-devices
/usr/share/doc/bluez/examples/monitor-bluetooth
/usr/share/doc/bluez/examples/simple-agent
/usr/share/doc/bluez/examples/simple-service
/usr/share/doc/bluez/examples/test-adapter
/usr/share/doc/bluez/examples/test-device
/usr/share/doc/bluez/examples/test-discovery
/usr/share/doc/bluez/examples/test-manager
/usr/share/doc/bluez/examples/test-network
/usr/share/doc/bluez/examples/test-serial
/usr/share/doc/bluez/examples/test-service
/usr/share/doc/bluez/examples/test-telephony
/usr/share/doc/bluez/input-api.txt
/usr/share/doc/bluez/manager-api.txt
/usr/share/doc/bluez/network-api.txt
/usr/share/doc/bluez/serial-api.txt
/usr/share/doc/bluez/service-api.txt
/usr/share/man/man1/bluetooth-agent.1.gz
/usr/share/man/man1/ciptool.1.gz
/usr/share/man/man1/dfutool.1.gz
/usr/share/man/man1/hciemu.1.gz
/usr/share/man/man1/hcitool.1.gz
/usr/share/man/man1/hcitrace.1.gz
/usr/share/man/man1/l2test.1.gz
/usr/share/man/man1/rctest.1.gz
/usr/share/man/man1/rfcomm.1.gz
/usr/share/man/man1/sdptool.1.gz
/usr/share/man/man8/bccmd.8.gz
/usr/share/man/man8/bluetoothd.8.gz
/usr/share/man/man8/hciattach.8.gz
/usr/share/man/man8/hciconfig.8.gz
/usr/share/man/man8/hid2hci.8.gz
/usr/share/man/man8/l2ping.8.gz