Списък на файловете в пакета webauth-weblogin в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/webauth-weblogin/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/webauth-weblogin/README.Debian.gz
/usr/share/doc/webauth-weblogin/README.gz
/usr/share/doc/webauth-weblogin/TODO.gz
/usr/share/doc/webauth-weblogin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/webauth-weblogin/changelog.gz
/usr/share/doc/webauth-weblogin/copyright
/usr/share/doc/webauth-weblogin/install-spnego.gz
/usr/share/doc/webauth-weblogin/weblogin-config.gz
/usr/share/doc/webauth-weblogin/weblogin-cookies
/usr/share/doc/webauth-weblogin/weblogin-flow.gz
/usr/share/doc/webauth-weblogin/weblogin-passcheck.gz
/usr/share/weblogin/generic/images/confirm.png
/usr/share/weblogin/generic/images/error.png
/usr/share/weblogin/generic/images/help.png
/usr/share/weblogin/generic/images/login.png
/usr/share/weblogin/generic/images/logout.png
/usr/share/weblogin/generic/templates/confirm.tmpl
/usr/share/weblogin/generic/templates/error.tmpl
/usr/share/weblogin/generic/templates/help.html
/usr/share/weblogin/generic/templates/login.tmpl
/usr/share/weblogin/generic/templates/logout.tmpl
/usr/share/weblogin/generic/templates/pwchange.tmpl
/usr/share/weblogin/login.fcgi
/usr/share/weblogin/logout.fcgi
/usr/share/weblogin/pwchange.fcgi