Списък на файловете в пакета vlogger в squeeze, архитектура all

/usr/sbin/vlogger
/usr/share/doc/vlogger/README
/usr/share/doc/vlogger/README.Debian
/usr/share/doc/vlogger/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/vlogger/copyright
/usr/share/doc/vlogger/examples/mysql_create.sql
/usr/share/doc/vlogger/examples/vlogger-dbi.conf
/usr/share/man/man1/vlogger.1.gz