Списък на файловете в пакета vdr-plugin-svdrpext в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/vdr-plugin-svdrpext/README
/usr/share/doc/vdr-plugin-svdrpext/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/vdr-plugin-svdrpext/changelog.gz
/usr/share/doc/vdr-plugin-svdrpext/copyright