Списък на файловете в пакета translate-toolkit в squeeze, архитектура all

/usr/bin/csv2po
/usr/bin/csv2tbx
/usr/bin/ical2po
/usr/bin/ini2po
/usr/bin/junitmsgfmt
/usr/bin/lookupservice
/usr/bin/moz2po
/usr/bin/msghack
/usr/bin/odf2xliff
/usr/bin/oo2po
/usr/bin/oo2xliff
/usr/bin/php2po
/usr/bin/po2csv
/usr/bin/po2ical
/usr/bin/po2ini
/usr/bin/po2moz
/usr/bin/po2oo
/usr/bin/po2php
/usr/bin/po2prop
/usr/bin/po2rc
/usr/bin/po2sub
/usr/bin/po2symb
/usr/bin/po2tiki
/usr/bin/po2tmx
/usr/bin/po2ts
/usr/bin/po2txt
/usr/bin/po2web2py
/usr/bin/po2wordfast
/usr/bin/po2xliff
/usr/bin/poclean
/usr/bin/pocommentclean
/usr/bin/pocompendium
/usr/bin/pocompile
/usr/bin/poconflicts
/usr/bin/pocount
/usr/bin/podebug
/usr/bin/pofilter
/usr/bin/pogrep
/usr/bin/pomerge
/usr/bin/pomigrate2
/usr/bin/popuretext
/usr/bin/poreencode
/usr/bin/porestructure
/usr/bin/posegment
/usr/bin/posplit
/usr/bin/poswap
/usr/bin/pot2po
/usr/bin/poterminology
/usr/bin/pretranslate
/usr/bin/prop2po
/usr/bin/rc2po
/usr/bin/sub2po
/usr/bin/symb2po
/usr/bin/tiki2po
/usr/bin/tmserver
/usr/bin/ts2po
/usr/bin/txt2po
/usr/bin/web2py2po
/usr/bin/xliff2odf
/usr/bin/xliff2oo
/usr/bin/xliff2po
/usr/lib/python2.6/dist-packages/translate/doc
/usr/share/doc-base/translate-toolkit
/usr/share/doc/translate-toolkit/README.gz
/usr/share/doc/translate-toolkit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/translate-toolkit/changelog.gz
/usr/share/doc/translate-toolkit/copyright
/usr/share/doc/translate-toolkit/examples/lookupclient.py
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/README
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/epydoc-config.ini
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/gen_api_docs.sh
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/index.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-accelerator_accelerator.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-base_classes.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-building.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-checking_for_inconsistencies.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-cleanup_translator_comments.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-conformance.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-contributing.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-copyright.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-creating_a_terminology_list_from_your_existing_translations.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-creating_mozilla_pot_files.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-csv.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-csv2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-csv2tbx.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-developers.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-dtd.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-duplicates_duplicatestyle.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-errorlevel_errorlevel.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-features.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-filteraction_action.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-formats.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-general_usage.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-gsi.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-history.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-html.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-html2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-ical.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-ical2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-important_changes.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-index.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-ini.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-ini2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-installation.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-junitmsgfmt.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-levenshtein_distance.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-lookupserver.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-migrating_to_firefox.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-migrating_translations.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-mo.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-moz-l10n-builder.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-moz2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-mozilla_l10n_scripts.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-multifile_multifilestyle.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-odf.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-odf2xliff.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-omegat_glossary.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-oo2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-oo2xliff.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-personality_type.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-phase.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-php.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-php2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2csv.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2html.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2ini.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2moz.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2oo.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2php.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2prop.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2rc.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2sub.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2tmx.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2ts.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2txt.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2wordfast.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-po2xliff.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-poclean.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pocommentclean.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pocompendium.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pocompile.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-poconflict.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-poconflicts.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pocount.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-podebug.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-poen.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pofilter.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pofilter_tests.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-poglossary.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pogrep.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pomerge.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pomigrate2.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-popuretext.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-poreencode.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-porestructure.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-posegment.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-posplit.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-poswap.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pot2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-poterminology.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-poterminology_stopword_file.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-pretranslate.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-progress_progress.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-prop2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-properties.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-psyco_mode.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-py2web2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-qm.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-qt_phrase_book.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-quoting_and_escaping.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-rc.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-rc2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-rewrite_style.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-running_the_tools_on_microsoft_windows.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-sub2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-subtitles.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-support_for_toolkit_tmx.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-symb2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-tbx.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-text.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-tiki2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-tmserver.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-tmx.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-ts.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-ts2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-txt2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-using_csv2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-using_oo2po.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-using_pofilter.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-wiki.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-wml.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-wordfast.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-xliff.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-xliff2oo.html
/usr/share/doc/translate-toolkit/html/user/toolkit-xliff2po.html
/usr/share/lintian/overrides/translate-toolkit
/usr/share/man/man1/csv2po.1.gz
/usr/share/man/man1/csv2tbx.1.gz
/usr/share/man/man1/ical2po.1.gz
/usr/share/man/man1/ini2po.1.gz
/usr/share/man/man1/junitmsgfmt.1.gz
/usr/share/man/man1/lookupservice.1.gz
/usr/share/man/man1/moz2po.1.gz
/usr/share/man/man1/msghack.1.gz
/usr/share/man/man1/odf2xliff.1.gz
/usr/share/man/man1/oo2po.1.gz
/usr/share/man/man1/oo2xliff.1.gz
/usr/share/man/man1/php2po.1.gz
/usr/share/man/man1/po2csv.1.gz
/usr/share/man/man1/po2ical.1.gz
/usr/share/man/man1/po2ini.1.gz
/usr/share/man/man1/po2moz.1.gz
/usr/share/man/man1/po2oo.1.gz
/usr/share/man/man1/po2php.1.gz
/usr/share/man/man1/po2prop.1.gz
/usr/share/man/man1/po2rc.1.gz
/usr/share/man/man1/po2sub.1.gz
/usr/share/man/man1/po2symb.1.gz
/usr/share/man/man1/po2tiki.1.gz
/usr/share/man/man1/po2tmx.1.gz
/usr/share/man/man1/po2ts.1.gz
/usr/share/man/man1/po2txt.1.gz
/usr/share/man/man1/po2web2py.1.gz
/usr/share/man/man1/po2wordfast.1.gz
/usr/share/man/man1/po2xliff.1.gz
/usr/share/man/man1/poclean.1.gz
/usr/share/man/man1/pocommentclean.1.gz
/usr/share/man/man1/pocompendium.1.gz
/usr/share/man/man1/pocompile.1.gz
/usr/share/man/man1/poconflicts.1.gz
/usr/share/man/man1/pocount.1.gz
/usr/share/man/man1/podebug.1.gz
/usr/share/man/man1/pofilter.1.gz
/usr/share/man/man1/pogrep.1.gz
/usr/share/man/man1/pomerge.1.gz
/usr/share/man/man1/pomigrate2.1.gz
/usr/share/man/man1/popuretext.1.gz
/usr/share/man/man1/poreencode.1.gz
/usr/share/man/man1/porestructure.1.gz
/usr/share/man/man1/posegment.1.gz
/usr/share/man/man1/posplit.1.gz
/usr/share/man/man1/poswap.1.gz
/usr/share/man/man1/pot2po.1.gz
/usr/share/man/man1/poterminology.1.gz
/usr/share/man/man1/pretranslate.1.gz
/usr/share/man/man1/prop2po.1.gz
/usr/share/man/man1/rc2po.1.gz
/usr/share/man/man1/sub2po.1.gz
/usr/share/man/man1/symb2po.1.gz
/usr/share/man/man1/tiki2po.1.gz
/usr/share/man/man1/tmserver.1.gz
/usr/share/man/man1/ts2po.1.gz
/usr/share/man/man1/txt2po.1.gz
/usr/share/man/man1/web2py2po.1.gz
/usr/share/man/man1/xliff2odf.1.gz
/usr/share/man/man1/xliff2oo.1.gz
/usr/share/man/man1/xliff2po.1.gz
/usr/share/pyshared-data/translate-toolkit
/usr/share/pyshared/translate/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/__version__.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/TODO
/usr/share/pyshared/translate/convert/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/accesskey.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/convert.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/csv2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/csv2tbx.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/dtd2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/html2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/ical2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/ini2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/moz2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/mozfunny2prop.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/odf2xliff.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/oo2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/oo2xliff.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/php2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2csv.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2dtd.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2html.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2ical.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2ini.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2moz.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2oo.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2php.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2prop.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2rc.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2sub.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2symb.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2tiki.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2tmx.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2ts.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2txt.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2web2py.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2wordfast.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/po2xliff.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/poreplace.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/pot2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/prop2mozfunny.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/prop2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/rc2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/sub2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/symb2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_accesskey.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_convert.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_csv2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_dtd2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_html2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_moz2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_mozfunny2prop.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_oo2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_oo2xliff.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_php2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2csv.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2dtd.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2html.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2moz.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2oo.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2php.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2prop.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2tiki.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2tmx.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2ts.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2txt.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_po2xliff.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_pot2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_prop2mozfunny.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_prop2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_tiki2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_ts2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_txt2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/test_xliff2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/tiki2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/ts2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/txt2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/web2py2po.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/xliff2odf.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/xliff2oo.py
/usr/share/pyshared/translate/convert/xliff2po.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/TODO
/usr/share/pyshared/translate/filters/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/autocorrect.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/checks.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/decoration.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/helpers.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/pofilter.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/prefilters.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/spelling.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/test_autocorrect.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/test_checks.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/test_decoration.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/test_pofilter.py
/usr/share/pyshared/translate/filters/test_prefilters.py
/usr/share/pyshared/translate/i18n.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/af.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/am.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/ar.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/bn.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/code_or.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/common.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/data.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/de.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/el.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/es.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/fa.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/factory.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/fi.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/fr.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/he.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/hy.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/identify.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/ja.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/km.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/kn.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/ko.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/ml.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/ne.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/ngram.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/pa.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/poedit.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/si.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/st.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/sv.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/te.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/team.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_af.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_am.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_ar.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_common.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_data.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_el.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_es.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_factory.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_fr.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_hy.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_identify.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_km.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_ko.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_ne.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_or.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_poedit.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_team.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_th.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_vi.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/test_zh.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/th.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/ur.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/vi.py
/usr/share/pyshared/translate/lang/zh.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/README
/usr/share/pyshared/translate/misc/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/autoencode.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/context.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/contextlib.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/dictutils.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/file_discovery.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/hash.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/ini.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/lru.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/multistring.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/optrecurse.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/ourdom.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/progressbar.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/quote.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/selector.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/sparse.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/stdiotell.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/test_autoencode.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/test_dictutils.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/test_multistring.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/test_optrecurse.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/test_quote.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/test_zipfileext.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/textwrap.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/typecheck/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/typecheck/doctest_support.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/typecheck/mixins.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/typecheck/sets.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/typecheck/typeclasses.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/wStringIO.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/wsgi.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/xml_helpers.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/xmlwrapper.py
/usr/share/pyshared/translate/misc/zipfileext.py
/usr/share/pyshared/translate/search/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/search/indexing/CommonIndexer.py
/usr/share/pyshared/translate/search/indexing/PyLuceneIndexer.py
/usr/share/pyshared/translate/search/indexing/PyLuceneIndexer1.py
/usr/share/pyshared/translate/search/indexing/XapianIndexer.py
/usr/share/pyshared/translate/search/indexing/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/search/indexing/test_indexers.py
/usr/share/pyshared/translate/search/lshtein.py
/usr/share/pyshared/translate/search/match.py
/usr/share/pyshared/translate/search/segment.py
/usr/share/pyshared/translate/search/terminology.py
/usr/share/pyshared/translate/search/test_lshtein.py
/usr/share/pyshared/translate/search/test_match.py
/usr/share/pyshared/translate/search/test_terminology.py
/usr/share/pyshared/translate/services/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/services/lookupclient.py
/usr/share/pyshared/translate/services/lookupservice.py
/usr/share/pyshared/translate/services/tmserver.py
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/README
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/afrikaans.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/albanian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/arabic.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/basque.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/belarus.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/bosnian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/breton.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/catalan.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/chinese_simplified.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/chinese_traditional.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/croatian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/czech.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/danish.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/dutch.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/english.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/esperanto.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/estonian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/finnish.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/fpdb.conf
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/french.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/frisian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/german.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/greek.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/hebrew.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/hungarian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/icelandic.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/indonesian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/irish_gaelic.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/italian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/japanese.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/latin.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/latvian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/lithuanian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/malay.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/manx_gaelic.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/norwegian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/polish.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/portuguese.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/quechua.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/romanian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/romansh.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/russian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/scots.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/scots_gaelic.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/serbian_ascii.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/slovak_ascii.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/slovenian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/spanish.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/swahili.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/swedish.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/tagalog.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/turkish.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/ukrainian.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/vietnamese.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/langmodels/welsh.lm
/usr/share/pyshared/translate/share/stoplist-en
/usr/share/pyshared/translate/storage/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/base.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/benchmark.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/cpo.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/csvl10n.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/directory.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/dtd.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/factory.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/fpo.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/html.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/ical.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/ini.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/lisa.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/mo.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/odf_io.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/odf_shared.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/omegat.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/oo.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/php.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/base.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/general.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/interfaces.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/lisa.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/parse.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/strelem.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/terminology.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/test_base.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/test_general.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/test_lisa.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/test_terminology.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/placeables/xliff.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/po.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/pocommon.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/poheader.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/poparser.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/poxliff.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/properties.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/pypo.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/qm.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/qph.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/rc.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/statistics.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/statsdb.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/subtitles.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/symbian.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/tbx.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_base.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_cpo.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_csvl10n.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_directory.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_dtd.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_factory.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_mo.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_monolingual.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_omegat.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_oo.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_php.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_po.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_poheader.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_poxliff.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_properties.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_pypo.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_qm.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_qph.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_rc.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_statsdb.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_tbx.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_tiki.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_tmx.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_ts.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_ts2.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_txt.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_wordfast.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_xliff.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_zip.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/test_zipfile.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/tiki.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/tmdb.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/tmx.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/ts.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/ts2.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/txt.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/versioncontrol/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/versioncontrol/bzr.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/versioncontrol/cvs.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/versioncontrol/darcs.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/versioncontrol/git.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/versioncontrol/hg.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/versioncontrol/svn.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/wordfast.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xliff.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xml_extract/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xml_extract/extract.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xml_extract/generate.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xml_extract/misc.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xml_extract/test_misc.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xml_extract/test_unit_tree.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xml_extract/test_xpath_breadcrumb.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xml_extract/unit_tree.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xml_extract/xpath_breadcrumb.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xml_name.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/xpi.py
/usr/share/pyshared/translate/storage/zip.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/TODO
/usr/share/pyshared/translate/tools/__init__.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/build_tmdb.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/phppo2pypo.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/poclean.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/pocompile.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/poconflicts.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/pocount.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/podebug.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/pogrep.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/pomerge.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/porestructure.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/posegment.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/poswap.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/poterminology.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/pretranslate.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/pydiff.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/pypo2phppo.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/test_phppo2pypo.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/test_pocount.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/test_podebug.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/test_pogrep.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/test_pomerge.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/test_pretranslate.py
/usr/share/pyshared/translate/tools/test_pypo2phppo.py
/usr/share/pyshared/translate_toolkit-1.7.0.egg-info