Списък на файловете в пакета tmw-music в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/tmw-music/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tmw-music/copyright
/usr/share/games/tmw/data/music/Clouds Calling.ogg
/usr/share/games/tmw/data/music/Faith.ogg
/usr/share/games/tmw/data/music/Magick - Real.ogg
/usr/share/games/tmw/data/music/The Mana World - Snow Village.ogg
/usr/share/games/tmw/data/music/The Mana World - The Forest.ogg
/usr/share/games/tmw/data/music/finalman_and_yakslem-cavesong.ogg