Списък на файловете в пакета texlive-lang-latvian в squeeze, архитектура all

/etc/texmf/hyphen.d/10texlive-lang-latvian.cnf
/usr/share/bug/texlive-lang-latvian/control
/usr/share/bug/texlive-lang-latvian/script
/usr/share/doc/texlive-lang-latvian/Licenses
/usr/share/doc/texlive-lang-latvian/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-lang-latvian/README.source
/usr/share/doc/texlive-lang-latvian/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-latvian/copyright
/usr/share/lintian/overrides/texlive-lang-latvian
/var/lib/tex-common/hyphen-cnf/texlive-lang-latvian.list