Списък на файловете в пакета texlive-lang-arabic в squeeze, архитектура all

/etc/texmf/hyphen.d/10texlive-lang-arabic.cnf
/etc/texmf/updmap.d/10texlive-lang-arabic.cfg
/usr/share/bug/texlive-lang-arabic/control
/usr/share/bug/texlive-lang-arabic/script
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/bblopts.cfg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/big2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/big2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/fontchart_arabic.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/fontchart_farsi.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/lion.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/lppl.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/samplebook.css
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/samplebook.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/samplebook.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/samplebook.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/test_beamer.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/testplaintex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/testplaintex.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabi/user_guide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/announce.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/arabtex.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/arabtex.faq
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/arabtex.gif
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/arabtex.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/arabtex1.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/arabtex2.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/changes.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/changes.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/changes2.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/chg311.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/chg311a.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/chg311b.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/chg311c.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/chg311d.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/guha.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/hebrew.305.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/install.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/lppl.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/malay.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/manifest.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/miktex.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/miktex.mai
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/new1.gif
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/new2.gif
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/readme.305.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/readme.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/refer.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/sindhi.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/tetex.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/uighur.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arabtex/xarbsymb.dat.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/Licenses
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/README.source
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/copyright
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/README
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/bblopts.cfg
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/big2.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/big2.tex
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/fontchart_arabic.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/fontchart_farsi.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/lion.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/lppl.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/samplebook.css
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/samplebook.html
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/samplebook.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/samplebook.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/test_beamer.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/testplaintex.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/testplaintex.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabi/user_guide.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/announce.txt
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/arabtex.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/arabtex.faq
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/arabtex.gif
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/arabtex.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/arabtex1.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/arabtex2.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/changes.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/changes.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/changes2.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/chg311.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/chg311a.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/chg311b.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/chg311c.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/chg311d.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/guha.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/hebrew.305.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/install.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/lppl.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/malay.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/manifest.txt
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/miktex.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/miktex.mai
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/new1.gif
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/new2.gif
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/readme.305.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/readme.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/refer.htm
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/sindhi.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/tetex.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/uighur.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-arabic/latex/arabtex/xarbsymb.dat.gz
/usr/share/lintian/overrides/texlive-lang-arabic
/usr/share/texmf-texlive/fonts/afm/arabi/arabeyes/ae_almohanad_boldItalitalic.afm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/afm/arabi/arabeyes/ae_almohanad_thin.afm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/afm/arabi/arabeyes/ae_almohanad_xxbold.afm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/ararabeyes.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/ardtpnaskh.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/ardtpthuluth.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/armonotype.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/aromega.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/arsimplified.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/arunicode.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/farsitex.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/farsiwebencoding.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/frmonotype.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/frsimple.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/frsimplified.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/enc/dvips/arabi/frunicode.enc
/usr/share/texmf-texlive/fonts/map/dvips/arabi/arabi.map
/usr/share/texmf-texlive/fonts/map/dvips/arabtex/arabtex.map
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/arabsymb.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/hcaption.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/hcbase.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/hclassic.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/nash.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/nash14.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/nash14bf.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/nashbase.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/nashchar.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/nashdia.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/nashdig.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/nashlig.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/nashspec.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/xarbsymb.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/xnsh.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/xnsh14.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/xnsh14bf.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/xnshbase.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/xnshchar.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/xnshdia.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/xnshdig.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/xnshlig.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/source/public/arabtex/xnshspec.mf
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/ae_almohanad_xxbold.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/ae_alyermook.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/ae_arab.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/ae_tholoth.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aealbattar.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aealmateen.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aealmohanadb.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aealmohanadbolditalic.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aealmothnna.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aealyermook.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aearab.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aecortoba.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aedimnah.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aefurat.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aegranada.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aegraph.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aehani.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aehor.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aekayrawan.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aekhalid.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aemashq.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aemetal.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aenada.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aenagham.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aenice.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aeostorah.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aeouhod.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aepetra.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aerehan.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aesalem.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aeshado.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aesharjah.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aesindibad.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aetarablus.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/arabeyes/aetholoth.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/farsiweb/homa.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/farsiweb/nazli.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/farsiweb/nazlib.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/farsiweb/nazlibout.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/farsiweb/nazliout.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/farsiweb/titr.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/arabi/farsiweb/titrout.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/public/arabtex/hcaption.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/public/arabtex/hclassic.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/public/arabtex/nash14.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/public/arabtex/nash14bf.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/public/arabtex/xnsh14.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/public/arabtex/xnsh14bf.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/tfm/public/arabtex/yarborn.tfm
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_albattar.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_almateen.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_almohanad_bold.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_almohanad_boldItalitalic.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_almohanad_thin.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_almohanad_xxbold.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_almothnna.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_alyermook.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_arab.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_cortoba.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_dimnah.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_furat.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_granada.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_graph.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_hani.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_hor.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_kayrawan.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_khalid.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_mashq.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_metal.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_nada.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_nagham.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_nice.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_ostorah.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_ouhod.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_petra.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_rehan.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_salem.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_shado.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_sharjah.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_sindibad.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_tarablus.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/arabeyes/ae_tholoth.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/farsiweb/homa.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/farsiweb/nazli.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/farsiweb/nazlib.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/arabi/farsiweb/titr.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/public/arabtex/hcaption-4.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/public/arabtex/hclassic-4.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/public/arabtex/xnsh14.pfb
/usr/share/texmf-texlive/fonts/type1/public/arabtex/xnsh14bf.pfb
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/8859-6.def
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/PPRarabic.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/arabi4ht.cfg
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/arabic.cfg
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/arabic.ldf
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/arabicfnt.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/arabicore.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/arabiftoday.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/arabnovowel.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/arfonts.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/calendrierfpar.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/calendrierfpmodified.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/cp1256.def
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/farsi.ldf
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/farsifnt.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/fmultico.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/fnum.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/frfonts.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/haparabica.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaealbattar.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaealmateen.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaealmohanadb.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaealmothnna.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaealyermook.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaearab.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaecortoba.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaedimnah.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaefurat.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaegranada.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaegraph.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaehani.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaehor.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaekayrawan.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaekhalid.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaemashq.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaemetal.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaenada.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaenagham.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaenice.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaeostorah.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaeouhod.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaepetra.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaerehan.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaesalem.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaeshado.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaesharjah.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaesindibad.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaetarablus.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeaetholoth.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeandlso.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeararial.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laearcour.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laearomega.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laearsimpo.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeartimes.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeasv.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laecmr.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laecmss.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laecmtt.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laedthuluth.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laedtpn.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laedtpnsp.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeenc.def
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laeenc.dfu
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laekacstbook.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laemaghribi.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laenaskhi.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laereqaa.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/laetraditionalarabic.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lagally.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfecmr.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfecmss.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfecmtt.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfeelham.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfeenc.def
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfefandlso.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfefarsismpl.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfefrarial.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfefrtimes.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfeftraditionalarabic.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfehoma.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfekoodak.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfenazli.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfenazliout.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lferoya.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfesmplarabic.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfeterafik.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfetitr.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/lfetitrout.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/mosq.def
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/poetry.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/puenc-ar.def
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/transcmr.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabi/translit.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/Uxnsh.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/abidir.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/abjad.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/aboxes.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/acjk.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/acmd.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/aconfig.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/aedpatch.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/afonts.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/afonts0.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/afonts1.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/afonts2.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/afoot.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/alatex.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/aligs.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/alists.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/alocal.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/altxext.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/amac.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/aoutput.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/aparse.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/apatch.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arababel.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabart.cls
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabaux.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabbook.cls
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabchrs.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabext.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabrep.cls
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabrep1.cls
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabskel.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabsymb.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabtex.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabtex.tex
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arabtoks.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/arwindoc.tex
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/ascan.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/asect.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/asize10.clo
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/asize11.clo
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/asize12.clo
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/asmo449.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/asmo449a.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/atabg.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/atrans.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/awrite.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/bhs.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/bhslabel.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/buck.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/captions.def
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/cp1256.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/etrans.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/gedalin.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/guha.tex
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hebchrs.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hebsymb.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hebtex.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hebtex.tex
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hecmd.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hefonts.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hefonts0.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hefonts1.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hefonts2.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/heparse.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hepatch.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hescan.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hetrans.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hewrite.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/hmac.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/isiri.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/iso88596.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/kashmiri.tex
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/ligtable.tex
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/malay.tex
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/nashbf.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/omar.tex
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/raw.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/saw.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/sindhi.tex
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/sotoku.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/twoblks.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/uheb.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/uighur.tex
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/unash.fd
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/utf8.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/utfcode.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/verses.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/witbhs.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/xarbskel.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/xarbsymb.sty
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/arabtex/yiddish.sty
/var/lib/tex-common/fontmap-cfg/texlive-lang-arabic.list
/var/lib/tex-common/hyphen-cnf/texlive-lang-arabic.list