Списък на файловете в пакета spampd в squeeze, архитектура all

/etc/default/spampd
/etc/init.d/spampd
/etc/spampd.conf
/usr/sbin/spampd
/usr/share/doc/spampd/README.Debian
/usr/share/doc/spampd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/spampd/changelog.gz
/usr/share/doc/spampd/copyright
/usr/share/doc/spampd/spampd.html
/usr/share/man/man8/spampd.8.gz