Списък на файловете в пакета scim-tables-ja в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/scim-tables-ja/AUTHORS
/usr/share/doc/scim-tables-ja/README
/usr/share/doc/scim-tables-ja/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/scim-tables-ja/changelog.gz
/usr/share/doc/scim-tables-ja/copyright
/usr/share/doc/scim-tables-ja/kanjidic_doc.html
/usr/share/doc/scim-tables-ja/kanjidic_licence.html
/usr/share/scim/icons/HIRAGANA.png
/usr/share/scim/icons/KATAKANA.png
/usr/share/scim/icons/Nippon.png
/usr/share/scim/tables/HIRAGANA.bin
/usr/share/scim/tables/KATAKANA.bin
/usr/share/scim/tables/Nippon.bin