Списък на файловете в пакета science-astronomy в squeeze, архитектура all

/usr/bin/science-astronomy
/usr/share/blends/tasks/science/astronomy
/usr/share/doc/science-astronomy/README.Debian
/usr/share/doc/science-astronomy/changelog.gz
/usr/share/doc/science-astronomy/copyright
/usr/share/man/man1/science-astronomy.1.gz