Списък на файловете в пакета phpwebcounter-extra в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/phpwebcounter-extra/CREDITS
/usr/share/doc/phpwebcounter-extra/README
/usr/share/doc/phpwebcounter-extra/README.Debian
/usr/share/doc/phpwebcounter-extra/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/phpwebcounter-extra/changelog.gz
/usr/share/doc/phpwebcounter-extra/copyright
/usr/share/phpwebcounter/images/apple1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple2/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple2/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple2/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple2/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple2/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple2/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple2/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple2/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple2/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/apple2/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/blueshadow1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/blueshadow1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/blueshadow1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/blueshadow1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/blueshadow1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/blueshadow1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/blueshadow1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/blueshadow1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/blueshadow1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/blueshadow1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian2/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian2/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian2/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian2/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian2/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian2/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian2/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian2/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian2/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/debian2/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/fire1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/fire1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/fire1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/fire1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/fire1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/fire1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/fire1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/fire1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/fire1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/fire1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gold1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gold1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gold1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gold1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gold1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gold1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gold1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gold1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gold1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gold1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gray1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gray1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gray1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gray1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gray1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gray1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gray1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gray1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gray1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/gray1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/greenoutlined1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/greenoutlined1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/greenoutlined1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/greenoutlined1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/greenoutlined1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/greenoutlined1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/greenoutlined1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/greenoutlined1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/greenoutlined1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/greenoutlined1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/odometer1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/odometer1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/odometer1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/odometer1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/odometer1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/odometer1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/odometer1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/odometer1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/odometer1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/odometer1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redoutlined1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redoutlined1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redoutlined1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redoutlined1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redoutlined1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redoutlined1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redoutlined1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redoutlined1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redoutlined1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redoutlined1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redrounded1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redrounded1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redrounded1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redrounded1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redrounded1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redrounded1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redrounded1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redrounded1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redrounded1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/redrounded1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical2/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical2/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical2/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical2/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical2/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical2/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical2/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical2/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical2/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tropical2/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux2/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux2/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux2/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux2/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux2/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux2/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux2/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux2/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux2/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux2/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux3/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux3/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux3/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux3/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux3/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux3/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux3/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux3/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux3/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/tux3/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/wood1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/wood1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/wood1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/wood1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/wood1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/wood1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/wood1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/wood1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/wood1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/wood1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded1/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded1/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded1/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded1/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded1/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded1/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded1/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded1/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded1/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded1/9.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded2/0.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded2/1.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded2/2.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded2/3.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded2/4.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded2/5.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded2/6.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded2/7.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded2/8.png
/usr/share/phpwebcounter/images/yellowrounded2/9.png