Списък на файловете в пакета openoffice.org-l10n-as в squeeze, архитектура all

/usr/lib/openoffice/basis3.2/presets/config/arrowhd_as.soe
/usr/lib/openoffice/basis3.2/presets/config/classic_as.sog
/usr/lib/openoffice/basis3.2/presets/config/hatching_as.soh
/usr/lib/openoffice/basis3.2/presets/config/modern_as.sog
/usr/lib/openoffice/basis3.2/presets/config/palette_as.soc
/usr/lib/openoffice/basis3.2/presets/config/styles_as.sod
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/abpas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/accas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/adabasuias.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/analysisas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/avmediaas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/basctlas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/bf_frmas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/bf_ofaas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/bf_scas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/bf_schas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/bf_sdas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/bf_smas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/bf_svtas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/bf_svxas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/bf_swas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/bibas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/calas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/chartcontrolleras.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/cnras.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/dateas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/dbaas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/dbmmas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/dbpas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/dbuas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/dbwas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/deploymentas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/deploymentguias.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/dktas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/egias.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/emeas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/epbas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/epgas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/eppas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/epsas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/eptas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/euras.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/foras.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/foruias.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/fps_officeas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/frmas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/fweas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/galas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/impas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/ofaas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/pcras.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/pdffilteras.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/preloadas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/productregistrationas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/rptas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/rptuias.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/sanas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/sbas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/scas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/sdas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/sdbclas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/sdberras.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/sdbtas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/sfxas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/smas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/solveras.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/spaas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/sttas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/svsas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/svtas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/svxas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/swas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/t602filteras.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/textconversiondlgsas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/tfuas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/tkas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/tplas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/updas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/updchkas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/uuias.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/vclas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/wzias.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/xmlsecas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/resource/xsltdlgas.res
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/autotext/as/crdbus50.bau
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/autotext/as/standard.bau
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/autotext/as/template.bau
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/modules/org/openoffice/Setup/Langpack-as.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/Accelerators.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/Common.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/DataAccess.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/DataAccess/adabas.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/DataAccess/calc.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/DataAccess/dbase.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/DataAccess/evoab2.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/DataAccess/flat.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/DataAccess/hsqldb.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/DataAccess/jdbc.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/DataAccess/mysql.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/DataAccess/odbc.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/Embedding.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/SFX.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/BaseWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/BasicIDECommands.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/BasicIDEWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/BibliographyCommands.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/CalcWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/ChartCommands.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/ChartWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/DbBrowserWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/DbQueryWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/DbRelationWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/DbTableDataWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/DbTableWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/DbuCommands.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/DrawImpressCommands.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/DrawWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/Effects.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/GenericCategories.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/ImpressWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/MathCommands.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/MathWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/StartModuleCommands.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/StartModuleWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/WriterCommands.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/WriterFormWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/WriterGlobalWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/WriterReportWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/WriterWebWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/WriterWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/UI/XFormsWindowState.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/WebWizard.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Office/Writer.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/Setup.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/res/as/org/openoffice/TypeDetection/Filter.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/internal/html.stw
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/internal/idxexample.odt
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/internal/url_transfer.htm
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-aqua.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-blackandwhite.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-bluegrey.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-bluelinesgrad.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-bluetitledown.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-book.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-brown.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-charglow.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-forest.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-frepa.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-glacier.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-greengradlines.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-keyboard.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-movwaves.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-numdark.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-ocean.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-organic.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-paper.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-rededges.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-roundedrect.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-sunrise.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-techpoly.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-tunnel.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-water.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/layout/lyt-wine.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/presnt/debian-presentation.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/presnt/prs-novelty.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/presnt/prs-strategy.otp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/10grey.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/1simple.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/2elegant.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/3modern.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/4classic.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/5blue.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/6orange.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/7red.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/8green.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/9colorful.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/aw-10grey.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/aw-1simple.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/aw-2elegant.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/aw-3modern.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/aw-4classic.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/aw-5blue.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/aw-6orange.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/aw-7red.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/aw-8green.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/agenda/aw-9colorful.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/Import_1.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/Import_3.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/Import_4.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/MS-Import_2-1.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/MS-Import_2-2.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/MS-Import_2-3.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/XML-Import_2-1.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/XML-Import_2-2.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/XML-Import_2-3.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/XML-Import_2-4.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/brasil.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/cancel_down.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/cancel_up.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/china.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/denmark.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/down.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/end.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/euro_1.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/euro_2.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/euro_3.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/finland.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/france.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/ftpconnected.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/ftpconnecting.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/ftperror.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/ftpunknown.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/germany.wmf
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/greece.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/italia.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/japan.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/maximize.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/minimize.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/netherlands.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/okay_down.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/okay_up.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/polska.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/portugal.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/report.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/russia.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/spain.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/sweden.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/taiwan.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/turkey.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/tutorial_background.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/up.bmp
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/bitmap/usa.gif
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/fax/bus-classic-pri_f.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/fax/bus-classic_f.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/fax/bus-modern-pri_f.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/fax/bus-modern_f.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/fax/pri-bottle_f.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/fax/pri-fax_f.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/fax/pri-lines_f.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/fax/pri-marine_f.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/letter/en-US/bus-elegant_l.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/letter/en-US/bus-modern_l.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/letter/en-US/bus-office_l.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/letter/en-US/off-elegant_l.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/letter/en-US/off-modern_l.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/letter/en-US/off-office_l.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/letter/en-US/pri-bottle_l.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/letter/en-US/pri-mail_l.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/letter/en-US/pri-marine_l.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/letter/en-US/pri-redline_l.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-01.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-011.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-012.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-02.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-021.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-022.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-03.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-031.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-032.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-04.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-041.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-042.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-05.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-051.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-052.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-06.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-061.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-062.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/cnt-default.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/stl-01.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/stl-02.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/stl-03.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/stl-04.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/stl-05.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/stl-06.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/stl-07.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/stl-08.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/stl-09.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/report/stl-default.ott
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/black_white.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/blackberry.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/default.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/diner.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/fall.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/glacier.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/green_grapes.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/jeans.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/marine.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/millennium.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/nature.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/neon.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/night.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/nostalgic.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/pastell.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/pool.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/pumpkin.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/as/wizard/styles/xos.ots
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/wordbook/as/Debian.dic
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/wordbook/as/soffice.dic
/usr/lib/openoffice/program/resource/oooas.res
/usr/share/bug/openoffice.org-l10n-as/presubj
/usr/share/doc/openoffice.org-l10n-as/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-l10n-as/NEWS.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-l10n-as/README.Debian.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-l10n-as/README.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-l10n-as/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-l10n-as/changelog.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-l10n-as/copyright