Списък на файловете в пакета nunit-gui в squeeze, архитектура all

/usr/bin/nunit-gui
/usr/lib/nunit/nunit-gui-runner.dll
/usr/lib/nunit/nunit.exe
/usr/lib/nunit/nunit.exe.config
/usr/lib/nunit/nunit.uikit.dll
/usr/share/doc/nunit-gui/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nunit-gui/copyright