Списък на файловете в пакета morituri в squeeze, архитектура all

/etc/bash_completion.d/rip
/usr/bin/rip
/usr/share/doc/morituri/AUTHORS
/usr/share/doc/morituri/NEWS.gz
/usr/share/doc/morituri/README
/usr/share/doc/morituri/TODO
/usr/share/doc/morituri/buildinfo.gz
/usr/share/doc/morituri/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/morituri/changelog.gz
/usr/share/doc/morituri/copyright
/usr/share/man/man1/rip.1.gz
/usr/share/pyshared-data/morituri
/usr/share/pyshared/morituri/__init__.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/__init__.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/accurip.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/checksum.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/common.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/drive.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/encode.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/log.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/logcommand.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/program.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/renamer.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/task.py
/usr/share/pyshared/morituri/common/taskgtk.py
/usr/share/pyshared/morituri/configure/__init__.py
/usr/share/pyshared/morituri/configure/configure.py
/usr/share/pyshared/morituri/configure/installed.py
/usr/share/pyshared/morituri/extern/__init__.py
/usr/share/pyshared/morituri/extern/asyncsub.py
/usr/share/pyshared/morituri/extern/command/__init__.py
/usr/share/pyshared/morituri/extern/command/command.py
/usr/share/pyshared/morituri/extern/log/__init__.py
/usr/share/pyshared/morituri/extern/log/log.py
/usr/share/pyshared/morituri/image/__init__.py
/usr/share/pyshared/morituri/image/cue.py
/usr/share/pyshared/morituri/image/image.py
/usr/share/pyshared/morituri/image/table.py
/usr/share/pyshared/morituri/image/toc.py
/usr/share/pyshared/morituri/program/__init__.py
/usr/share/pyshared/morituri/program/cdparanoia.py
/usr/share/pyshared/morituri/program/cdrdao.py
/usr/share/pyshared/morituri/result/__init__.py
/usr/share/pyshared/morituri/result/logger.py
/usr/share/pyshared/morituri/result/result.py
/usr/share/pyshared/morituri/rip/__init__.py
/usr/share/pyshared/morituri/rip/cd.py
/usr/share/pyshared/morituri/rip/drive.py
/usr/share/pyshared/morituri/rip/image.py
/usr/share/pyshared/morituri/rip/main.py
/usr/share/pyshared/morituri/rip/offset.py