Списък на файловете в пакета live-build в squeeze, архитектура all

/usr/bin/lb
/usr/bin/live-build
/usr/share/bug/live-build/presubj
/usr/share/bug/live-build/script
/usr/share/doc/live-build/AUTHORS
/usr/share/doc/live-build/CREDITS
/usr/share/doc/live-build/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/live-build/changelog.gz
/usr/share/doc/live-build/changelog.live-package.gz
/usr/share/doc/live-build/changelog.live-webhelper.gz
/usr/share/doc/live-build/copyright
/usr/share/live/build/data/debian-cd/dapper
/usr/share/live/build/data/debian-cd/hardy
/usr/share/live/build/data/debian-cd/intrepid
/usr/share/live/build/data/debian-cd/jaunty
/usr/share/live/build/data/debian-cd/karmic
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/alpha_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/alpha_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/alpha_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/amd64_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/amd64_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/amd64_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/arm_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/arm_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/arm_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/exclude-udebs
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/exclude-udebs-amd64
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/exclude-udebs-i386
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/exclude-udebs-powerpc
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/exclude-udebs-s390
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/exclude-udebs-sparc
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/hppa_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/hppa_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/hppa_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/i386_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/i386_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/i386_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/ia64_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/ia64_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/ia64_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/m68k_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/m68k_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/m68k_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/mips_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/mips_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/mips_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/mipsel_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/mipsel_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/mipsel_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/powerpc_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/powerpc_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/powerpc_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/s390_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/s390_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/s390_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/sparc_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/sparc_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/sparc_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lenny/udeb_exclude
/usr/share/live/build/data/debian-cd/lucid
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/amd64_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/amd64_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/armel_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/armel_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/exclude-udebs
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/i386_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/i386_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/i386_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/ia64_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/ia64_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/powerpc_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/powerpc_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/powerpc_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/maverick/udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/natty
/usr/share/live/build/data/debian-cd/sid
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/alpha_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/alpha_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/alpha_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/amd64_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/amd64_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/amd64_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/arm_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/arm_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/arm_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/exclude-udebs
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/exclude-udebs-amd64
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/exclude-udebs-i386
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/exclude-udebs-powerpc
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/exclude-udebs-s390
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/exclude-udebs-sparc
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/hppa_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/hppa_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/hppa_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/i386_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/i386_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/i386_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/ia64_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/ia64_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/ia64_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/m68k_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/m68k_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/m68k_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/mips_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/mips_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/mips_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/mipsel_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/mipsel_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/mipsel_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/powerpc_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/powerpc_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/powerpc_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/s390_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/s390_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/s390_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/sparc_businesscard_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/sparc_netinst_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/sparc_udeb_include
/usr/share/live/build/data/debian-cd/squeeze/udeb_exclude
/usr/share/live/build/data/debian-cd/wheezy
/usr/share/live/build/examples/auto/build
/usr/share/live/build/examples/auto/clean
/usr/share/live/build/examples/auto/config
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_binary_debian-installer-banner.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_binary_live-helper.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_chroot_hal-automount.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_chroot_kernel-purge.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_chroot_linux-modules.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_chroot_localepurge.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_chroot_losetup-lukshome.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_chroot_rt2570-modules.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_chroot_sun-java6.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_chroot_udev-generators.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_chroot_update-initramfs.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/all_chroot_virtualbox-ose.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/lenny_binary_live-installer-usbfix.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/lenny_chroot_aufs-modules.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/lenny_chroot_kpdf-nodrm.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/lenny_chroot_madwifi-modules.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/lenny_chroot_nvidia-legacy-modules.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/lenny_chroot_squashfs-modules.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/lenny_chroot_sun-java5.sh
/usr/share/live/build/examples/hooks/squeeze_chroot_okular-nodrm.sh
/usr/share/live/build/functions/aliases.sh
/usr/share/live/build/functions/architecture.sh
/usr/share/live/build/functions/arguments.sh
/usr/share/live/build/functions/breakpoints.sh
/usr/share/live/build/functions/cache.sh
/usr/share/live/build/functions/chroot.sh
/usr/share/live/build/functions/color.sh
/usr/share/live/build/functions/common.sh
/usr/share/live/build/functions/conffile.sh
/usr/share/live/build/functions/cursor.sh
/usr/share/live/build/functions/defaults.sh
/usr/share/live/build/functions/echo.sh
/usr/share/live/build/functions/exit.sh
/usr/share/live/build/functions/help.sh
/usr/share/live/build/functions/lockfile.sh
/usr/share/live/build/functions/losetup.sh
/usr/share/live/build/functions/man.sh
/usr/share/live/build/functions/packages.sh
/usr/share/live/build/functions/packageslists.sh
/usr/share/live/build/functions/releases.sh
/usr/share/live/build/functions/stagefile.sh
/usr/share/live/build/functions/templates.sh
/usr/share/live/build/functions/usage.sh
/usr/share/live/build/functions/version.sh
/usr/share/live/build/functions/wrapper.sh
/usr/share/live/build/hooks/debian-live-pxe-server
/usr/share/live/build/hooks/minimal
/usr/share/live/build/hooks/stripped
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/00-INDEX
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/debian-faq.en.html.tar.gz
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/debian-faq.en.pdf.gz
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/debian-faq.en.ps.gz
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/debian-faq.en.txt.gz
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-basic_defs.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-basic_defs.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-choosing.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-choosing.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-compat.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-compat.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-contributing.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-contributing.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-customizing.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-customizing.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-faqinfo.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-faqinfo.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-ftparchives.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-ftparchives.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-getting.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-getting.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-kernel.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-kernel.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-nexttime.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-nexttime.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-pkg_basics.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-pkg_basics.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-pkgtools.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-pkgtools.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-redistrib.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-redistrib.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-software.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-software.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-support.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-support.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-uptodate.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/ch-uptodate.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/footnotes.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/footnotes.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/index.en.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/FAQ/html/index.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/bug-log-access.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/bug-log-mailserver.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/bug-mailserver-refcard.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/bug-maint-info.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/bug-maint-mailcontrol.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/bug-reporting.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/constitution.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/debian-manifesto
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/mailing-lists.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/social-contract.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/common/doc/source-unpack.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/README.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/README.mirrors.html
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/README.mirrors.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/README.txt
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/autorun.inf
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/css/debinstall-print.css
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/css/debinstall.css
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/blue-lowerleft.png
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/blue-lowerright.png
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/blue-upperleft.png
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/blue-upperright.png
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/debian-61.png
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/debian.jpg
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/dot_bw.gif
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/gradient.png
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/logo-50.jpg
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/openlogo-nd-50.png
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/red-lowerleft.png
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/red-lowerright.png
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/red-upperleft.png
/usr/share/live/build/includes/lenny/install/pics/red-upperright.png
/usr/share/live/build/includes/sid
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/00-INDEX
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/debian-faq.en.html.tar.gz
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/debian-faq.en.pdf.gz
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/debian-faq.en.ps.gz
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/debian-faq.en.txt.gz
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-basic_defs.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-basic_defs.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-choosing.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-choosing.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-compat.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-compat.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-contributing.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-contributing.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-customizing.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-customizing.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-faqinfo.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-faqinfo.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-ftparchives.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-ftparchives.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-getting.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-getting.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-kernel.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-kernel.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-nexttime.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-nexttime.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-pkg_basics.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-pkg_basics.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-pkgtools.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-pkgtools.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-redistrib.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-redistrib.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-software.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-software.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-support.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-support.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-uptodate.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/ch-uptodate.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/footnotes.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/footnotes.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/index.en.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/FAQ/html/index.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/bug-log-access.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/bug-log-mailserver.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/bug-mailserver-refcard.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/bug-maint-info.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/bug-maint-mailcontrol.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/bug-reporting.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/constitution.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/debian-manifesto
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/mailing-lists.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/social-contract.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/common/doc/source-unpack.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/README.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/README.mirrors.html
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/README.mirrors.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/README.source
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/README.txt
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/autorun.inf
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/css/debinstall-print.css
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/css/debinstall.css
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/blue-lowerleft.png
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/blue-lowerright.png
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/blue-upperleft.png
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/blue-upperright.png
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/debian-61.png
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/debian.jpg
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/dot_bw.gif
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/gradient.png
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/logo-50.jpg
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/openlogo-nd-50.png
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/red-lowerleft.png
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/red-lowerright.png
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/red-upperleft.png
/usr/share/live/build/includes/squeeze/install/pics/red-upperright.png
/usr/share/live/build/includes/wheezy
/usr/share/live/build/lists/debian-forensics
/usr/share/live/build/lists/debian-live-devel
/usr/share/live/build/lists/debian-live-pxe-server
/usr/share/live/build/lists/debian-science
/usr/share/live/build/lists/gnome
/usr/share/live/build/lists/gnome-core
/usr/share/live/build/lists/gnome-desktop
/usr/share/live/build/lists/gnome-full
/usr/share/live/build/lists/kde
/usr/share/live/build/lists/kde-core
/usr/share/live/build/lists/kde-desktop
/usr/share/live/build/lists/kde-extra
/usr/share/live/build/lists/kde-full
/usr/share/live/build/lists/lxde
/usr/share/live/build/lists/lxde-desktop
/usr/share/live/build/lists/minimal
/usr/share/live/build/lists/rescue
/usr/share/live/build/lists/standard
/usr/share/live/build/lists/standard-x11
/usr/share/live/build/lists/xfce
/usr/share/live/build/lists/xfce-desktop
/usr/share/live/build/repositories/live.debian.net
/usr/share/live/build/repositories/live.debian.net.gpg
/usr/share/live/build/scripts/build.sh
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_checksums
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_chroot
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_debian-installer
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_disk
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_encryption
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_grub
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_grub2
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_includes
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_iso
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_linux-image
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_local-hooks
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_local-includes
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_local-packageslists
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_manifest
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_memtest
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_net
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_rootfs
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_silo
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_syslinux
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_tar
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_usb
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_virtual-hdd
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_win32-loader
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_binary_yaboot
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_bootstrap
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_bootstrap_cache
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_bootstrap_cdebootstrap
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_bootstrap_copy
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_bootstrap_debootstrap
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_build
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_apt
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_cache
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_debianchroot
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_devpts
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_dpkg
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_hacks
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_hooks
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_hostname
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_hosts
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_install-packages
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_interactive
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_linux-image
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_local-hooks
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_local-includes
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_local-packages
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_local-packageslists
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_local-patches
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_local-preseed
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_localization
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_packages
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_packageslists
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_preseed
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_proc
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_resolv
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_selinuxfs
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_sources
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_symlinks
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_sysfs
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_sysv-rc
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_sysvinit
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_tasks
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_chroot_upstart
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_clean
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_config
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_local
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_source
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_source_checksums
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_source_debian
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_source_debian-live
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_source_disk
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_source_iso
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_source_net
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_source_tar
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_source_usb
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_source_virtual-hdd
/usr/share/live/build/scripts/build/lb_testroot
/usr/share/live/build/templates/cgi/debian-official/build.html
/usr/share/live/build/templates/cgi/debian-official/footer.html
/usr/share/live/build/templates/cgi/debian-official/form.html
/usr/share/live/build/templates/cgi/debian-official/header.html
/usr/share/live/build/templates/cgi/debian-official/mail.txt
/usr/share/live/build/templates/cgi/debian-unofficial/build.html
/usr/share/live/build/templates/cgi/debian-unofficial/footer.html
/usr/share/live/build/templates/cgi/debian-unofficial/form.html
/usr/share/live/build/templates/cgi/debian-unofficial/header.html
/usr/share/live/build/templates/cgi/debian-unofficial/mail.txt
/usr/share/live/build/templates/grub/menu.lst
/usr/share/live/build/templates/grub/splash.xpm.gz
/usr/share/live/build/templates/grub2/grub.cfg
/usr/share/live/build/templates/grub2/splash.tga
/usr/share/live/build/templates/silo/debian.txt
/usr/share/live/build/templates/silo/debian.txt.install
/usr/share/live/build/templates/silo/silo.conf
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/boot.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f1.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f1.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f10.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f2.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f2.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f3.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f3.txt.install.g-i
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f3.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f4.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f4.txt.install.g-i
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f4.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f5.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f6.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f7.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f8.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f8.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f9.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/ca/f9.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/common/live.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/boot.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f1.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f1.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f10.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f2.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f2.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f3.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f3.txt.install.g-i
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f3.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f4.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f4.txt.install.g-i
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f4.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f5.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f6.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f7.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f8.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f8.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f9.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/en/f9.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/boot.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f1.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f1.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f10.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f2.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f2.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f3.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f3.txt.install.g-i
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f3.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f4.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f4.txt.install.g-i
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f4.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f5.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f6.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f7.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f8.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f8.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f9.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/es/f9.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/menu/exithelp.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/menu/menu.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/menu/prompt.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/menu/splash.png
/usr/share/live/build/templates/syslinux/menu/stdmenu.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/menu/syslinux.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/normal/footer.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/normal/header.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/normal/help.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/normal/prompt.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/normal/splash.rle
/usr/share/live/build/templates/syslinux/normal/syslinux.cfg
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/boot.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f1.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f1.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f10.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f2.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f2.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f3.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f3.txt.install.g-i
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f3.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f4.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f4.txt.install.g-i
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f4.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f5.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f6.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f7.txt
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f8.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f8.txt.live
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f9.txt.install
/usr/share/live/build/templates/syslinux/pt_BR/f9.txt.live
/usr/share/live/build/templates/yaboot/boot.msg
/usr/share/live/build/templates/yaboot/hfs.map
/usr/share/live/build/templates/yaboot/ofboot.b
/usr/share/live/build/templates/yaboot/pegasos
/usr/share/live/build/templates/yaboot/yaboot.conf
/usr/share/man/de/man1/lb.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_checksums.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_chroot.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_debian-installer.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_disk.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_encryption.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_grub.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_grub2.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_includes.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_iso.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_linux-image.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_local-hooks.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_local-includes.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_local-packageslists.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_manifest.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_memtest.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_net.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_rootfs.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_silo.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_syslinux.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_tar.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_usb.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_virtual-hdd.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_win32-loader.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_binary_yaboot.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_bootstrap.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_bootstrap_cache.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_bootstrap_cdebootstrap.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_bootstrap_copy.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_bootstrap_debootstrap.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_build.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_apt.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_cache.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_debianchroot.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_devpts.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_dpkg.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_hacks.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_hooks.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_hostname.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_hosts.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_install-packages.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_interactive.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_linux-image.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_local-hooks.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_local-includes.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_local-packages.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_local-packageslists.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_local-patches.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_local-preseed.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_localization.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_packages.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_packageslists.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_preseed.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_proc.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_resolv.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_selinuxfs.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_sources.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_symlinks.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_sysfs.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_sysv-rc.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_sysvinit.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_tasks.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_chroot_upstart.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_clean.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_config.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_local.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_source.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_source_checksums.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_source_debian-live.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_source_debian.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_source_disk.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_source_iso.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_source_net.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_source_tar.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_source_usb.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_source_virtual-hdd.1.gz
/usr/share/man/de/man1/lb_testroot.1.gz
/usr/share/man/de/man7/live-build.7.gz
/usr/share/man/man1/lb.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_checksums.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_chroot.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_debian-installer.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_disk.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_encryption.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_grub.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_grub2.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_includes.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_iso.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_linux-image.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_local-hooks.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_local-includes.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_local-packageslists.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_manifest.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_memtest.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_net.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_rootfs.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_silo.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_syslinux.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_tar.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_usb.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_virtual-hdd.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_win32-loader.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_binary_yaboot.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_bootstrap.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_bootstrap_cache.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_bootstrap_cdebootstrap.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_bootstrap_copy.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_bootstrap_debootstrap.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_build.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_apt.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_cache.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_debianchroot.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_devpts.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_dpkg.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_hacks.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_hooks.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_hostname.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_hosts.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_install-packages.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_interactive.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_linux-image.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_local-hooks.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_local-includes.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_local-packages.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_local-packageslists.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_local-patches.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_local-preseed.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_localization.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_packages.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_packageslists.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_preseed.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_proc.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_resolv.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_selinuxfs.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_sources.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_symlinks.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_sysfs.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_sysv-rc.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_sysvinit.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_tasks.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_chroot_upstart.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_clean.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_config.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_local.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_source.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_source_checksums.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_source_debian-live.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_source_debian.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_source_disk.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_source_iso.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_source_net.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_source_tar.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_source_usb.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_source_virtual-hdd.1.gz
/usr/share/man/man1/lb_testroot.1.gz
/usr/share/man/man7/live-build.7.gz