Списък на файловете в пакета libsvg-ruby1.8 в squeeze, архитектура all

/usr/lib/ruby/1.8/svg/core.rb
/usr/lib/ruby/1.8/svg/element.rb
/usr/lib/ruby/1.8/svg/misc.rb
/usr/lib/ruby/1.8/svg/style.rb
/usr/lib/ruby/1.8/svg/svg.rb
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/README.en.rd
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/README.ja.rd
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/copyright
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/examples/sample1.rb
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/examples/sample2.rb
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/examples/sample3.rb
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/examples/sample4.rb
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/examples/sample5.rb
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/examples/sample6.rb
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/examples/sample7.rb
/usr/share/doc/libsvg-ruby1.8/examples/sample8.rb