Списък на файловете в пакета libparse-debianchangelog-perl в squeeze, архитектура all

/usr/bin/parsechangelog
/usr/share/doc/libparse-debianchangelog-perl/TODO
/usr/share/doc/libparse-debianchangelog-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libparse-debianchangelog-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libparse-debianchangelog-perl/copyright
/usr/share/libparse-debianchangelog-perl/changelogs-print.css
/usr/share/libparse-debianchangelog-perl/changelogs.css
/usr/share/libparse-debianchangelog-perl/content.tmpl
/usr/share/libparse-debianchangelog-perl/default.tmpl
/usr/share/libparse-debianchangelog-perl/footer.tmpl
/usr/share/libparse-debianchangelog-perl/header.tmpl
/usr/share/libparse-debianchangelog-perl/html_head.tmpl
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/Parse-DebianChangelog-Pod.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/Parse-DebianChangelog.mo
/usr/share/man/de/man3/Parse::DebianChangelog::ChangesFilters.3pm.gz
/usr/share/man/de/man3/Parse::DebianChangelog::Entry.3pm.gz
/usr/share/man/man1/parsechangelog.1p.gz
/usr/share/man/man3/Parse::DebianChangelog.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Parse::DebianChangelog::ChangesFilters.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Parse::DebianChangelog::Entry.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Parse::DebianChangelog::Util.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Pod::UsageTrans.3pm.gz
/usr/share/perl5/Parse/DebianChangelog.pm
/usr/share/perl5/Parse/DebianChangelog/ChangesFilters.pm
/usr/share/perl5/Parse/DebianChangelog/Entry.pm
/usr/share/perl5/Parse/DebianChangelog/Util.pm
/usr/share/perl5/Pod/UsageTrans.pm