Списък на файловете в пакета libpango1.0-common в squeeze, архитектура all

/etc/defoma/config/pango.conf
/usr/sbin/update-pangox-aliases
/usr/share/defoma/scripts/pango.defoma
/usr/share/doc/libpango1.0-common/NEWS.gz
/usr/share/doc/libpango1.0-common/README
/usr/share/doc/libpango1.0-common/README.Debian
/usr/share/doc/libpango1.0-common/README.Defoma
/usr/share/doc/libpango1.0-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpango1.0-common/changelog.gz
/usr/share/doc/libpango1.0-common/copyright
/usr/share/man/fr/man8/update-pangox-aliases.8.gz
/usr/share/man/man8/update-pangox-aliases.8.gz