Списък на файловете в пакета liblua5.1-cosmo0 в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/liblua5.1-cosmo0/README
/usr/share/doc/liblua5.1-cosmo0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblua5.1-cosmo0/copyright
/usr/share/doc/liblua5.1-cosmo0/index.html
/usr/share/lua/5.1/cosmo/cosmo.lua
/usr/share/lua/5.1/cosmo/fill.lua
/usr/share/lua/5.1/cosmo/grammar.lua
/usr/share/lua/5.1/cosmo/init.lua