Списък на файловете в пакета libflexdock-java-demo в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/libflexdock-java-demo/README
/usr/share/doc/libflexdock-java-demo/README.Debian
/usr/share/doc/libflexdock-java-demo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libflexdock-java-demo/copyright
/usr/share/java/flexdock-demo-0.5.1.jar
/usr/share/java/flexdock-demo.jar