Списък на файловете в пакета libboo2.0.9-cil в squeeze, архитектура all

/usr/lib/cli/Boo.Lang-2.0.9/Boo.Lang.dll
/usr/lib/cli/Boo.Lang.CodeDom-2.0.9/Boo.Lang.CodeDom.dll
/usr/lib/cli/Boo.Lang.Compiler-2.0.9/Boo.Lang.Compiler.dll
/usr/lib/cli/Boo.Lang.Extensions-2.0.9/Boo.Lang.Extensions.dll
/usr/lib/cli/Boo.Lang.Interpreter-2.0.9/Boo.Lang.Interpreter.dll
/usr/lib/cli/Boo.Lang.Parser-2.0.9/Boo.Lang.Parser.dll
/usr/lib/cli/Boo.Lang.PatternMatching-2.0.9/Boo.Lang.PatternMatching.dll
/usr/lib/cli/Boo.Lang.Useful-2.0.9/Boo.Lang.Useful.dll
/usr/share/cli-common/packages.d/libboo2.0.9-cil.installcligac
/usr/share/doc/libboo2.0.9-cil/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libboo2.0.9-cil/copyright