Списък на файловете в пакета kdevelop-php-l10n-es в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/kdevelop-php-l10n-es/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kdevelop-php-l10n-es/copyright
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevphp.mo