Списък на файловете в пакета kdevelop-l10n-nds в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/kdevelop-l10n-nds/AUTHORS
/usr/share/doc/kdevelop-l10n-nds/BUGS
/usr/share/doc/kdevelop-l10n-nds/NEWS.gz
/usr/share/doc/kdevelop-l10n-nds/README
/usr/share/doc/kdevelop-l10n-nds/TODO
/usr/share/doc/kdevelop-l10n-nds/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kdevelop-l10n-nds/changelog.gz
/usr/share/doc/kdevelop-l10n-nds/copyright
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevcmake.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevcmakebuilder.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevcpp.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevcustommake.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevelop.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevformatters.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevgdb.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevmakebuilder.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevqthelp.mo