Списък на файловете в пакета kde-l10n-engb в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/kde-l10n-engb/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kde-l10n-engb/copyright
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/cervisia/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/cervisia/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/cervisia/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/common/fdl-translated.html
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/common/gpl-translated.html
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/common/kde-localised.css
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/common/lgpl-translated.html
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kaddressbook/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kaddressbook/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kaddressbook/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kalarm/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kalarm/editwindow-simple.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kalarm/editwindow.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kalarm/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kalarm/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kalarm/mainwindow-calendars.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kalarm/mainwindow.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kbugbuster/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kbugbuster/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kbugbuster/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcachegrind/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcachegrind/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcachegrind/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/background/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/background/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/background/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/bell/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/bell/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/bell/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/cache/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/cache/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/cache/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/clock/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/clock/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/clock/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/colors/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/colors/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/colors/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/cookies/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/cookies/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/cookies/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/crypto/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/crypto/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/crypto/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/desktop/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/desktop/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/desktop/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/desktopbehavior/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/desktopbehavior/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/desktopbehavior/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/ebrowsing/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/ebrowsing/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/ebrowsing/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/email/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/email/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/email/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/energy/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/energy/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/energy/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/filemanager/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/filemanager/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/filemanager/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/filetypes/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/filetypes/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/filetypes/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/fonts/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/fonts/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/fonts/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/helpindex/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/helpindex/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/helpindex/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/icons/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/icons/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/icons/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kalarmd/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kalarmd/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kalarmd/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmaccess/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmaccess/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmaccess/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmcss/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmcss/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmcss/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmfontinst/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmfontinst/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmfontinst/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmkonsole/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmkonsole/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmkonsole/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmktalkd/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmktalkd/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmktalkd/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmlaunch/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmlaunch/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmlaunch/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmlowbatcrit/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmlowbatcrit/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmlowbatcrit/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmnotify/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmnotify/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmnotify/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmsmserver/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmsmserver/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmsmserver/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmstyle/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmstyle/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmstyle/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmtaskbar/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmtaskbar/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kcmtaskbar/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kdm/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kdm/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kdm/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/keyboard/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/keyboard/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/keyboard/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/keys/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/keys/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/keys/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/khtml/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/khtml/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/khtml/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/khtml/nsplugin.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kthememgr/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kthememgr/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kthememgr/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kwindecoration/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kwindecoration/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/kwindecoration/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/language/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/language/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/language/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/mouse/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/mouse/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/mouse/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/netpref/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/netpref/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/netpref/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/panel/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/panel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/panel/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/panelappearance/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/panelappearance/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/panelappearance/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/passwords/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/passwords/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/passwords/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/proxy/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/proxy/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/proxy/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/proxy/socks.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/screensaver/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/screensaver/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/screensaver/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/smb/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/smb/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/smb/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/useragent/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/useragent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/useragent/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/windowmanagement/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/windowmanagement/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kcontrol/windowmanagement/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kdebugdialog/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kdebugdialog/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kdebugdialog/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kdesu/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kdesu/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kdesu/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kdm/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kdm/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kdm/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kdm/kdmrc-ref.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kfind/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kfind/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kfind/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/contact.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/about.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/configkde.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/contrib.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/desktop.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/filemng.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/getkde.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/install.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/intro.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/kdeapps.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/misc.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/moreinfo.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/nonkdeapps.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/notrelated.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/panel.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/tips.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/faq/winmng.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/glossary/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/glossary/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/glossary/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/glossary/kdeprintingglossary.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/help.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/quickstart/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/quickstart/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/quickstart/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/support.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/visualdict/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/visualdict/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/visualdict/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/welcome.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/khelpcenter/whatiskde.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/blockdevices/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/blockdevices/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/blockdevices/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/devices/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/devices/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/devices/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/dma/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/dma/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/dma/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/interrupts/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/interrupts/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/interrupts/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/ioports/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/ioports/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/ioports/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/memory/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/memory/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/memory/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/nics/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/nics/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/nics/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/opengl/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/opengl/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/opengl/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/partitions/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/partitions/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/partitions/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/pci/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/pci/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/pci/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/pcmcia/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/pcmcia/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/pcmcia/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/processor/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/processor/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/processor/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/protocols/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/protocols/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/protocols/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/samba/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/samba/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/samba/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/scsi/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/scsi/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/scsi/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/sound/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/sound/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/sound/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/usb/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/usb/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/usb/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/xserver/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/xserver/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kinfocenter/xserver/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/bzip.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/bzip2.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/cgi.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/data.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/file.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/finger.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/fish.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/floppy.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/ftp.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/gopher.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/gzip.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/help.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/http.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/https.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/imap.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/imaps.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/info.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/lan.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/ldap.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/mac.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/mailto.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/man.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/mrml.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/news.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/nfs.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/nntp.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/pop3.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/pop3s.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/print.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/rlan.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/rlogin.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/sftp.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/smb.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/smtp.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/tar.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/telnet.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/thumbnail.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/webdav.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kioslave/kioslave/webdavs.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kleopatra/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kleopatra/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kleopatra/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/klipper/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/klipper/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/klipper/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmenuedit/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmenuedit/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmenuedit/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/configuration.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/developer.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/firststeps.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/install.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/introduction.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/menu.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/reference.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kmplot/using.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/faq.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/gloss.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/install.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/introduction.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/journey.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/more.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/using-firststart.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/using-morefeatures.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knode/using-subscribing.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knotes/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knotes/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/knotes/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kompare/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kompare/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kompare/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/basics.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/bookmarks.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/browser.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/config.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/faq.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/filemanager.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/introduction.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/path-complete.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/plugins.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/save-settings.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konqueror/sidebar.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konsole/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konsole/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/konsole/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/ksplashml/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/ksplashml/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/ksplashml/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/ai-contents.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/altvstime.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/astroinfo.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/blackbody.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-angdist.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-apcoords.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-dayduration.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-ecliptic.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-eqgal.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-equinox.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-geodetic.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-horizontal.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-julianday.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-planetcoords.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-precess.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calc-sidereal.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/calculator.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/cequator.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/colorandtemp.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/config.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/cpoles.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/csphere.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/darkmatter.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/dcop.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/details.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/dumpmode.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/ecliptic.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/ellipticalgalaxies.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/equinox.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/faq.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/flux.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/geocoords.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/greatcircle.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/horizon.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/hourangle.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/indi.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/install.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/jmoons.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/julianday.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/leapyear.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/lightcurves.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/luminosity.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/magnitude.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/meridian.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/parallax.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/precession.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/quicktour.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/retrograde.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/scriptbuilder.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/sidereal.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/skycoords.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/solarsys.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/spiralgalaxies.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/stars.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/timezones.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/tools.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/utime.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/wut.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kstars/zenith.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/ksysguard/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/ksysguard/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/ksysguard/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kwrite/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kwrite/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kwrite/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kxkb/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kxkb/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/kxkb/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/umbrello/authors.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/umbrello/code_import_and_generation.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/umbrello/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/umbrello/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/umbrello/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/umbrello/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/umbrello/introduction.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/umbrello/other_features.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/umbrello/uml_basics.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en_GB/umbrello/working_with_umbrello.docbook
/usr/share/kde4/apps/katepart/syntax/logohighlightstyle.en_GB.xml
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/a.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/b.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/c.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/d.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/e.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/f.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/g.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/h.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/i.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/j.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/k.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/l.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/m.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/n.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/o.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/p.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/q.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/r.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/s.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/t.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/u.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/v.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/w.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/x.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/y.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/alpha/z.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/sounds.xml
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/arm.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/ball.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/car.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/dog.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/ear.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/fix.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/gas.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/gem.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/hot.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/hut.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/jet.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/key.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/me.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/my.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/no.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/or.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/pet.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/saw.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/say.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/sit.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/sky.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/the.ogg
/usr/share/kde4/apps/klettres/en_GB/syllab/well.ogg
/usr/share/kde4/apps/kturtle/data/logokeywords.en_GB.xml
/usr/share/kde4/apps/kturtle/examples/en_GB/curly.logo
/usr/share/kde4/apps/kturtle/examples/en_GB/example1.logo
/usr/share/kde4/apps/kturtle/examples/en_GB/square.logo
/usr/share/kde4/apps/kturtle/examples/en_GB/triangle.logo
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/animals.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/animals_en_gb.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/clothing.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/computers.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/currencies.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/easy.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/fruits.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/hard.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/inventions.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/medium.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/numbers.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/objects.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/people.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/professions.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/space.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/sport.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/transportation.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/vegetables.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/en_GB/worldcapitals.kvtml
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi-kcal.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_birthdays_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_contacts_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_ical_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_imap_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_kabc_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_kcal_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_knut_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_kolabproxy_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_kresourceassistant.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_localbookmarks_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_maildir_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_maildispatcher_agent.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_mailtransport_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_mbox_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_microblog_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_nepomuktag_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_next.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_nntp_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_openchange_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_pop3_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_singlefile_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_vcard_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadi_vcarddir_resource.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonadicontact.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akonaditray.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/akregator.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/amor.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ark.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/attica_kde.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/audiocd_encoder_lame.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/audiocd_encoder_vorbis.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/audiorename_plugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/blinken.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/blogilo.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/bomber.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/bovo.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/cantor.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/cervisia.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/cryptopageplugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/cvsservice.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/display.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/dolphin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/dragonplayer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/drkonqi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/filetypes.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/granatier.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/gwenview.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/htmlsearch.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/imagerename_plugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/irkick.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/joystick.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/juk.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kabc.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kabc_akonadi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kabc_dir.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kabc_file.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kabc_ldapkio.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kabc_net.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kabc_slox.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kabcclient.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kabcformat_binary.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kaccess.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kaddressbook.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kalarm.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kalgebra.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kalzium.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kalzium_qt.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kanagram.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kapman.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kappfinder.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kapptemplate.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kate-ctags-plugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kate.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kate_kttsd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katebacktracebrowserplugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katebuild-plugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kateexternaltoolsplugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katefilebrowserplugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katefiletemplates.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katefindinfilesplugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katehelloworld.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katehtmltools.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kateinsertcommand.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katekjswrapper.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katekonsoleplugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katemailfilesplugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kateopenheader.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katepart4.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katepybrowse.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katequickdocumentswitcherplugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katesnippets.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katesnippets_tng.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katesnippetstng_editor.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katesymbolviewer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katetabbarextension.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katetextfilter.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katexmlcheck.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katexmltools.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/katomic.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kbattleship.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kblackbox.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kblankscrn.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kblocks.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kbounce.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kbreakout.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kbruch.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kbugbuster.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcachegrind.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcachegrind_qt.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcal_akonadi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcalc.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcertpart.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcharselect.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_akonadi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_akonadicontact_actions.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_attica.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_autostart.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_desktopthemedetails.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_device_automounter.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_emoticons.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_krfb.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_kwindesktop.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_kwintabbox.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_lirc.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_memory.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_partition.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_pci.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_phonon.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_phononxine.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_platform.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_solid.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_solid_actions.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcm_standard_actions.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmaccess.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmaudiocd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmbackground.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmbell.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmcddb.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmcgi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmcolors.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmcomponentchooser.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmcrypto.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmfonts.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmhtmlsearch.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmicons.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcminfo.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcminit.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcminput.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmioslaveinfo.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkamera.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkclock.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkded.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkdnssd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkeyboard.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkeys.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkgamma.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkio.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkonq.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkonqhtml.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkurifilt.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkwallet.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkwincompositing.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkwindecoration.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkwinrules.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkwinscreenedges.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmkwm.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmlaunch.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmlocale.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmnic.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmnotify.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmopengl.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmperformance.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmsamba.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmscreensaver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmshell.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmsmartcard.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmsmserver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmsolidproc.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmstyle.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmusb.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmview1394.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmworkspaceoptions.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcmxinerama.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcolorchooser.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kcron.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kde-menu.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdeasciiquarium.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdebugdialog.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdecalendarsystems.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdelibs4.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdelibs_colors4.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdelirc.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdepasswd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdepimresources.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdepimwizards.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdeqt.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdesu.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdesud.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdf.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdgantt.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdgantt1.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdialog.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdiamond.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdmconfig.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdmgreet.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/keditbookmarks.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_avi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_dds.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_drgeo.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_exr.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_flac.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_kig.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_mp3.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_mpc.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_ogg.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_pnm.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_raw.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_rgb.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_rpm.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_sid.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_theora.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_tiff.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_wav.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfile_xps.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfileaudiopreview4.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfilereplace.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfileshare.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfindpart.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfloppy.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfmclient.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfontinst.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kfourinline.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kgeography.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kget.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kglobalaccel.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kgoldrunner.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kgpg.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kgreet_classic.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kgreet_generic.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kgreet_winbind.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/khangman.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/khelpcenter.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/khotkeys.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/khotnewstuff.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/khtmlkttsd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kiconfinder.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kig.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kigo.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/killbots.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kimagemapeditor.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kinetd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kinfocenter.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio4.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_akonadi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_applications.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_archive.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_audiocd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_bookmarks.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_finger.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_fish.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_floppy.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_groupwise.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_help4.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_imap4.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_info.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_jabberdisco.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_ldap.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_man.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_mbox.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_nepomuk.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_nepomuksearch.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_nfs.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_nntp.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_perldoc.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_pop3.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_remote.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_sftp.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_sieve.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_smb.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_smtp.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_svn.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_thumbnail.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_timeline.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_trash.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kio_zeroconf.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kioclient.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kioexec.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kiriki.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kiten.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kjots.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kjumpingcube.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kleopatra.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/klines.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/klinkstatus.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/klipper.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/klock.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmag.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmahjongg.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmail-migrator.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmail_text_calendar_plugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmail_text_vcard_plugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmail_text_xdiff_plugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmailcvt.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmenuedit.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmimetypefinder.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmines.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmix.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmousetool.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmouth.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kmplot.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/knetattach.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/knetwalk.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/knetworkconfmodule.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/knode.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/knotes.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/knotify4.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kolf.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kollision.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kolourpaint.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kommander.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kompare.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/konqueror.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/konquest.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/konsole.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/konsolekalendar.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kontact.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kontactinterfaces.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kopete.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/korganizer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kpartloader.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kpartsaver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kpasswdserver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kpat.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kppp.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kppplogview.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kquitapp.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/krandr.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/krdb.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/krdc.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kreadconfig.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kres-migrator.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kres_birthday.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kres_blog.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kres_bugzilla.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kres_groupware.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kres_groupwise.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kres_kolab.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kres_remote.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kresources_shared_akonadi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kreversi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/krfb.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kruler.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/krunner.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksame.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksaneplugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksayit.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kscd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kscreensaver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksendemail.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kshisen.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kshorturifilter.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksirk.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksirkskineditor.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksmserver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksnapshot.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksplashthemes.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksquares.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kstars.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kstart.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kstartperf.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kstyle_config.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kstyle_keramik_config.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kstyle_phase_config.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksudoku.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksysguard.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksysguardlsofwidgets.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksystemlog.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ksystraycmd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kteatime.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktexteditor_codesnippets_core.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktexteditor_plugins.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktexteditorkabcbridge_plugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kthememanager.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktimer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktimetracker.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktouch.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktraderclient.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktron.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kttsd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktuberling.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kturtle.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/ktux.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kubrick.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kuiserver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kuiviewer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kurifilter.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kuser.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwalletd.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwalletmanager.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwatchgnupg.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kweather.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwin_art_clients.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwin_clients.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwin_effects.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwin_lib.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwinstartmenu.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwordquiz.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwrite.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kwriteconfig.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kxkb.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kxsconfig.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/lancelot.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libakonadi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkasten.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkblog.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkcal.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkcddb.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkcompactdisc.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkdcraw.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkdeedu.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkdegames.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkdepim.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkexiv2.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkholidays.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkimap.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkldap.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkleopatra.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkmahjongg.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkmime.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkonq.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkpgp.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkpimidentities.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkpimtextedit.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkpimutils.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkresources.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libksane.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkscreensaver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libksieve.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libktnef.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkunitconversion.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkworkspace.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libkxmlrpcclient.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libmailtransport.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libmessagecore.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libmessagelist.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libmessageviewer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/liboktetacore.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/liboktetakasten.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libphonon.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libplasma.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libplasmaclock.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libplasmaweather.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/librtm.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/libtaskmanager.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/lokalize.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/lskat.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/mailreader.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/marble.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/marble_qt.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/mplayerthumbs.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/mplayerthumbsconfig.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/nepomuk.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/nsplugin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okteta.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/oktetapart.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_chm.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_comicbook.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_djvu.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_dvi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_epub.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_fax.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_fictionbook.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_ghostview.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_kimgio.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_mobi.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_ooo.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_plucker.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_poppler.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_tiff.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/okular_xps.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/palapeli.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/parley.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/phonon-xine.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/phonon_gstreamer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/phonon_kde.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/phononserver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma-desktop.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma-netbook.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma-overlay.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_BbalL.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_CharSelectApplet.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_battery.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_binaryclock.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_bubblemon.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_calculator.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_clock.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_comic.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_concentrationCalculator.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_currentappcontrol.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_devicenotifier.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_dig_clock.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_fifteenPuzzle.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_fileWatcher.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_folderview.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_frame.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_fuzzy_clock.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_gasCalculator.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_icon.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_incomingmsg.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_kalzium.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_katesession.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_kdeobservatory.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_kget.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_kimpanel.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_knowledgebase.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_kolourpicker.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_kpapplet.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_launcher.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_leavenote.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_life.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_lockout.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_luna.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_magnifique.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_microblog.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_netpanel.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_news.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_newspaper.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_notes.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_nowplaying.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_nuclearCalculator.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_opendesktop.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_opendesktop_activities.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_pager.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_panel.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_panelspacer_internal.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_paste.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_pastebin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_plasmaboard.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_previewer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_qalculate.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_qstardict.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_quicklaunch.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_rssnow.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_rtm.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_sal.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_saverdesktop.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_searchbox.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_showdashboard.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_showdesktop.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_skapplet.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_spellcheck.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_system-monitor.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_systemloadviewer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_systemtray.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_tasks.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_timer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_trash.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_unitconverter.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_weather.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_weatherstation.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_webbrowser.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_webslice.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_applet_windowlist.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_appletscriptengine_dashboard.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_appletscriptengine_qedjescripts.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_containmentactions_contextmenu.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_containmentactions_switchactivity.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_containmentactions_switchdesktop.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_containmentactions_switchwindow.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_kalzium.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_keystate.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_kuiserver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_metadata.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_network.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_notifications.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_nowplaying.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_pastebin.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_rss.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_soliddevice.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_engine_weather.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_packagestructure_comic.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_audioplayercontrol.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_bookmarksrunner.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_browserhistory.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_calculatorrunner.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_contacts.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_converterrunner.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_katesessions.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_kget.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_kill.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_konquerorsessions.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_konsolesessions.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_kopete.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_locations.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_mediawiki.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_nepomuksearchrunner.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_placesrunner.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_plasma-desktop.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_powerdevil.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_recentdocuments.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_services.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_sessions.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_shell.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_solid.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_spellcheckrunner.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_webshortcuts.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_runner_windows.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_scriptengine_qscript.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_color.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_image.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_mandelbrot.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_marble.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_pattern.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_virus.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_weather.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasmaengineexplorer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasmagenericshell.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasmapkg.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasmawallpaperviewer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/plasmoidviewer.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/policykit-kde.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/polkit-kde-authorization.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/powerdevil.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/printer-applet.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/processcore.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/processui.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/randrmonitor.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/rocs.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/solid-bluetooth.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/solid-hardware.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/solid-network.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/solid-powermanagement.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/solid_qt.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/solidcontrol.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/soliduiserver.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/spy.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/step.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/step_qt.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/strigila_diff.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/superkaramba.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/svgpart.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/sweeper.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/system-config-printer-kde.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/systemsettings.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/timezones4.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/umbrello.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/useraccount.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/xml_mimetypes.mo
/usr/share/locale/en_GB/entry.desktop