Списък на файловете в пакета ibus-table-quick5 в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/ibus-table-quick5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ibus-table-quick5/changelog.gz
/usr/share/doc/ibus-table-quick5/copyright
/usr/share/ibus-table/icons/quick5.png
/usr/share/ibus-table/tables/quick5.db