Списък на файловете в пакета html-helper-mode в squeeze, архитектура all

/etc/emacs/site-start.d/50html-helper-mode.el
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/html-helper-mode
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/html-helper-mode
/usr/share/doc-base/html-helper-mode
/usr/share/doc/html-helper-mode/README.Debian
/usr/share/doc/html-helper-mode/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/html-helper-mode/changelog.gz
/usr/share/doc/html-helper-mode/changelog.html.gz
/usr/share/doc/html-helper-mode/configuring.html
/usr/share/doc/html-helper-mode/copyright
/usr/share/doc/html-helper-mode/differences.html
/usr/share/doc/html-helper-mode/documentation.html
/usr/share/doc/html-helper-mode/index-beta.html
/usr/share/doc/html-helper-mode/index.html
/usr/share/doc/html-helper-mode/keybindings.html
/usr/share/emacs/site-lisp/html-helper-mode/hhm-config.el
/usr/share/emacs/site-lisp/html-helper-mode/html-helper-mode.el
/usr/share/emacs/site-lisp/html-helper-mode/tempo.el
/usr/share/emacs/site-lisp/html-helper-mode/visual-basic-mode.el