Списък на файловете в пакета exim4 в squeeze, архитектура all

/usr/share/bug/exim4/script
/usr/share/doc/exim4