Списък на файловете в пакета dot2tex в squeeze, архитектура all

/usr/bin/dot2tex
/usr/share/doc-base/dot2tex
/usr/share/doc/dot2tex/README.txt
/usr/share/doc/dot2tex/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dot2tex/changelog.gz
/usr/share/doc/dot2tex/copyright
/usr/share/doc/dot2tex/examples/automata.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/balls.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/distances.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/dropshadows.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/ex1.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/graphanndtti.tex
/usr/share/doc/dot2tex/examples/graphofgraphs.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/gvcols.tex.gz
/usr/share/doc/dot2tex/examples/latexmarkup.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/pgfarrows.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/pgfsnakes.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/poltab.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/pstarrows.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/showpoints.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/sportsbracket.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/subgraphs.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/tank.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/tikzautomata.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/tikzshapes.dot
/usr/share/doc/dot2tex/examples/transp.dot
/usr/share/doc/dot2tex/img/balls.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/consistent.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/ex1.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/ex1bcomb.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/ex1comb.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/ex1def.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/ex1gstyle.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/ex1huge.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/ex2.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/fsm1.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/lblstyle.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/nodewidth1.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/nodewidth2.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/pgfarrows.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/pgfsimple.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/pgftikzsimple.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/preproc1a.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/preproc1b.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/pstarrows.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/texmode.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/texmodeb.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/tikzedgelabels.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/tikzsimple.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/topaths1.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/valignmode0.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/valignmode1.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/valignmode2.png
/usr/share/doc/dot2tex/img/valignmode3.png
/usr/share/doc/dot2tex/usage.html
/usr/share/man/man1/dot2tex.1.gz
/usr/share/pyshared/dot2tex-2.8.7.egg-info
/usr/share/pyshared/dot2tex/__init__.py
/usr/share/pyshared/dot2tex/dot2tex.py
/usr/share/pyshared/dot2tex/dotparsing.py
/usr/share/python-support/dot2tex.public