Списък на файловете в пакета cl-xptest в squeeze, архитектура all

/usr/share/common-lisp/source/xptest/xptest.asd
/usr/share/common-lisp/source/xptest/xptestsuite.lisp
/usr/share/common-lisp/systems/xptest.asd
/usr/share/doc/cl-xptest/README
/usr/share/doc/cl-xptest/README.Debian
/usr/share/doc/cl-xptest/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cl-xptest/copyright
/usr/share/doc/cl-xptest/examples/xptest-example.lisp.gz