Списък на файловете в пакета bumprace-data в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/bumprace-data/AUTHORS
/usr/share/doc/bumprace-data/FAQ
/usr/share/doc/bumprace-data/NEWS.gz
/usr/share/doc/bumprace-data/README
/usr/share/doc/bumprace-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bumprace-data/changelog.gz
/usr/share/doc/bumprace-data/copyright
/usr/share/games/bumprace/gfx/1player.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/2playercomp.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/2playerteam.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/back2.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon1.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon10.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon11.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon12.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon13.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon14.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon15.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon16.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon17.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon18.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon19.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon2.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon20.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon21.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon3.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon4.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon5.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon6.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon7.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon8.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/cannon9.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/completed.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/crashed.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/explosion1.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/font.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore1.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore11.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore12.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore13.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore14.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore15.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore16.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore2.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore3.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore4.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore5.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore6.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore7.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/fore8.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/highscore.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/laser1.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/laser2.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/laser3.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/laser4.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/laser5.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/laser6.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/laser7.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/laser8.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/laser9.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/quit.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/racer_big.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerb_big.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc1.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc10.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc11.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc12.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc13.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc14.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc15.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc16.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc17.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc18.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc2.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc3.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc4.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc5.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc6.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc7.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc8.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerc9.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd1.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd10.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd11.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd12.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd13.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd14.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd15.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd16.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd17.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd18.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd2.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd3.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd4.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd5.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd6.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd7.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd8.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd9.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerd_big.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere1.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere10.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere11.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere12.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere13.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere14.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere15.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere16.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere17.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere18.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere2.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere3.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere4.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere5.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere6.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere7.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere8.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere9.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racere_big.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf1.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf10.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf11.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf12.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf13.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf14.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf15.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf16.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf17.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf18.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf2.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf3.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf4.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf5.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf6.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf7.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf8.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf9.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/racerf_big.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/select.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/selectp1.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/selectp2.jpg
/usr/share/games/bumprace/gfx/star1.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/star2.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/star3.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/star4.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/star5.gif
/usr/share/games/bumprace/gfx/timeout.png
/usr/share/games/bumprace/gfx/title.gif
/usr/share/games/bumprace/sound/explode.wav
/usr/share/games/bumprace/sound/lizard.mod
/usr/share/games/bumprace/sound/whoosh.wav
/usr/share/games/bumprace/sound/winlevel.wav