Списък на файловете в пакета bcron-run в squeeze, архитектура all

/etc/bcron-sched/log/run
/etc/bcron-sched/run
/etc/bcron-spool/log/run
/etc/bcron-spool/run
/etc/bcron-update/log/run
/etc/bcron-update/run
/etc/crontab
/usr/bin/crontab
/usr/share/doc/bcron-run/README.Debian
/usr/share/doc/bcron-run/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bcron-run/changelog.gz
/usr/share/doc/bcron-run/copyright
/usr/share/man/man1/crontab.1.gz
/usr/share/man/man5/crontab.5.gz