Списък на файловете в пакета axiom-tex в squeeze, архитектура all

/usr/share/doc/axiom-tex/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/axiom-tex/changelog.gz
/usr/share/doc/axiom-tex/copyright
/usr/share/texmf/tex/plain/misc/axiom.sty