Списък на файловете в пакета ure в squeeze-backports, архитектура sparc

/usr/lib/ure/bin/javaldx
/usr/lib/ure/bin/regcomp
/usr/lib/ure/bin/regcomp.bin
/usr/lib/ure/bin/regmerge
/usr/lib/ure/bin/regview
/usr/lib/ure/bin/startup.sh
/usr/lib/ure/bin/uno
/usr/lib/ure/bin/uno.bin
/usr/lib/ure/lib/JREProperties.class
/usr/lib/ure/lib/acceptor.uno.so
/usr/lib/ure/lib/binaryurp.uno.so
/usr/lib/ure/lib/bootstrap.uno.so
/usr/lib/ure/lib/connector.uno.so
/usr/lib/ure/lib/introspection.uno.so
/usr/lib/ure/lib/invocadapt.uno.so
/usr/lib/ure/lib/invocation.uno.so
/usr/lib/ure/lib/javaloader.uno.so
/usr/lib/ure/lib/javavm.uno.so
/usr/lib/ure/lib/jvmfwk3rc
/usr/lib/ure/lib/libaffine_uno_uno.so
/usr/lib/ure/lib/libgcc3_uno.so
/usr/lib/ure/lib/libjava_uno
/usr/lib/ure/lib/libjava_uno.so
/usr/lib/ure/lib/libjpipe.so
/usr/lib/ure/lib/libjuh.so
/usr/lib/ure/lib/libjuhx.so
/usr/lib/ure/lib/libjvmaccessgcc3.so.3
/usr/lib/ure/lib/libjvmfwk.so.3
/usr/lib/ure/lib/liblog_uno_uno.so
/usr/lib/ure/lib/libreg.so.3
/usr/lib/ure/lib/libsal_textenc.so
/usr/lib/ure/lib/libstore.so.3
/usr/lib/ure/lib/libunsafe_uno_uno.so
/usr/lib/ure/lib/libxmlreader.so
/usr/lib/ure/lib/namingservice.uno.so
/usr/lib/ure/lib/proxyfac.uno.so
/usr/lib/ure/lib/reflection.uno.so
/usr/lib/ure/lib/stocservices.uno.so
/usr/lib/ure/lib/streams.uno.so
/usr/lib/ure/lib/sunjavaplugin.so
/usr/lib/ure/lib/textinstream.uno.so
/usr/lib/ure/lib/textoutstream.uno.so
/usr/lib/ure/lib/unorc
/usr/lib/ure/lib/uuresolver.uno.so
/usr/lib/ure/share/java/java_uno.jar
/usr/lib/ure/share/java/juh.jar
/usr/lib/ure/share/java/jurt.jar
/usr/lib/ure/share/java/ridl.jar
/usr/lib/ure/share/java/unoloader.jar
/usr/lib/ure/share/misc/javavendors.xml
/usr/lib/ure/share/misc/services.rdb
/usr/lib/ure/share/misc/types.rdb
/usr/share/bug/ure/presubj
/usr/share/doc/ure/README.Debian.gz
/usr/share/doc/ure/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ure/copyright
/usr/share/java/java_uno.jar
/usr/share/java/juh.jar
/usr/share/java/jurt.jar
/usr/share/java/ridl.jar
/usr/share/java/unoloader.jar
/usr/share/lintian/overrides/ure