Списък на файловете в пакета libvirt0 в squeeze-backports, архитектура sparc

/usr/lib/libvirt-qemu.so.0
/usr/lib/libvirt-qemu.so.0.9.12
/usr/lib/libvirt.so.0
/usr/lib/libvirt.so.0.9.12
/usr/share/doc/libvirt0/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/libvirt0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libvirt0/README
/usr/share/doc/libvirt0/TODO
/usr/share/doc/libvirt0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libvirt0/changelog.gz
/usr/share/doc/libvirt0/copyright