Списък на файловете в пакета cluster-glue-dev в squeeze-backports, архитектура s390

/usr/include/heartbeat/compress.h
/usr/include/heartbeat/glue_config.h
/usr/include/heartbeat/ha_msg.h
/usr/lib/heartbeat/plugins/InterfaceMgr/generic.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/InterfaceMgr/generic.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/RAExec/heartbeat.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/RAExec/heartbeat.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/RAExec/lsb.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/RAExec/lsb.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/RAExec/ocf.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/RAExec/ocf.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/test/test.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/test/test.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/apcmaster.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/apcmaster.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/apcmastersnmp.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/apcmastersnmp.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/apcsmart.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/apcsmart.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/baytech.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/baytech.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/bladehpi.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/bladehpi.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/cyclades.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/cyclades.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/drac3.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/drac3.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/external.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/external.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/ibmhmc.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/ibmhmc.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/ipmilan.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/ipmilan.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/meatware.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/meatware.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/null.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/null.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/nw_rpc100s.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/nw_rpc100s.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/rcd_serial.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/rcd_serial.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/rhcs.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/rhcs.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/rps10.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/rps10.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/ssh.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/ssh.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/suicide.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/suicide.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/wti_mpc.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/wti_mpc.la
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/wti_nps.a
/usr/lib/stonith/plugins/stonith2/wti_nps.la
/usr/share/doc/cluster-glue-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cluster-glue-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/cluster-glue-dev/copyright