Списък на файловете в пакета libapache2-mod-dacs в squeeze-backports, архитектура mipsel

/etc/apache2/mods-available/auth_dacs.load
/usr/lib/apache2/modules/mod_auth_dacs.so
/usr/share/doc/libapache2-mod-dacs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libapache2-mod-dacs/changelog.gz
/usr/share/doc/libapache2-mod-dacs/copyright