Списък на файловете в пакета icinga в squeeze-backports, архитектура ia64

/usr/share/doc/icinga
/usr/share/lintian/overrides/icinga