Списък на файловете в пакета gdbserver в squeeze-backports, архитектура ia64

/usr/bin/gdbserver
/usr/share/doc/gdbserver/README.gz
/usr/share/doc/gdbserver/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gdbserver/copyright
/usr/share/man/man1/gdbserver.1.gz