Списък на файловете в пакета linux-image-686 в squeeze-backports, архитектура i386

/usr/share/doc/linux-image-686/changelog.gz
/usr/share/doc/linux-image-686/copyright