Списък на файловете в пакета sane-utils в squeeze-backports, архитектура armel

/etc/default/saned
/etc/init.d/saned
/etc/sane.d/saned.conf
/usr/bin/gamma4scanimage
/usr/bin/sane-find-scanner
/usr/bin/scanimage
/usr/bin/umax_pp
/usr/sbin/saned
/usr/share/doc/sane-utils/README.Debian
/usr/share/doc/sane-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sane-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/sane-utils/copyright
/usr/share/man/man1/gamma4scanimage.1.gz
/usr/share/man/man1/sane-find-scanner.1.gz
/usr/share/man/man1/scanimage.1.gz
/usr/share/man/man8/saned.8.gz