Списък на файловете в пакета pigz в squeeze-backports, архитектура amd64

/usr/bin/pigz
/usr/bin/unpigz
/usr/share/doc/pigz/README
/usr/share/doc/pigz/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pigz/copyright
/usr/share/man/man1/pigz.1.gz
/usr/share/man/man1/unpigz.1.gz