Списък на файловете в пакета git-core в squeeze-backports, архитектура all

/usr/share/doc/git-core